<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 13.12.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/Dispoziția nr. 1109-d din 07 decembrie 2017 ”Despre operarea unor modificări în dispoziția nr. 1071 din 23 noiembrie 2017 „Cu privire la anularea autorizațiilor de construite și amplasare a publicității exterioare și demontarea dispozitivelor publictare din 31 August 1989” <![CDATA[Dispoziția nr. 1109-d din 07 decembrie 2017 ”Despre operarea unor modificări în dispoziția nr. 1071 din 23 noiembrie 2017 „Cu privire la anularea autorizațiilor de construite și amplasare a publicității exterioare și demontarea dispozitivelor publictare din 31 August 1989” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20479&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1109-d-din-07-decembrie-2017-Despre-operarea-unor-modificari-in-dispozitia-nr-1071-din-23-noiembrie-2017-Cu-privire-la-anularea-autorizatiilor-de-construite-i-amplasare-a-publicitatii-exterioare-i-demontarea-dispozitivelor-publictare-din-31-August-1989/ 11.12.2017 15:11 Dispoziția nr. 1108-d din 07 decembrie 2017 ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare bugetare alocate pentru executarea lucrărilor de reparație capitală în instituțiile de învățământ subordonate Direcției educație, tineret și sport, sectorul Centru” <![CDATA[Dispoziția nr. 1108-d din 07 decembrie 2017 ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare bugetare alocate pentru executarea lucrărilor de reparație capitală în instituțiile de învățământ subordonate Direcției educație, tineret și sport, sectorul Centru” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20460&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1108-d-din-07-decembrie-2017-Cu-privire-la-redistribuirea-mijloacelor-financiare-bugetare-alocate-pentru-executarea-lucrarilor-de-reparatie-capitala-in-institutiile-de-invatamant-subordonate-Directiei-educatie-tineret-i-sport-sectorul-Centru/ 07.12.2017 15:31 Dispoziția nr. 1107-d din 07 decembrie 2017 ”Cu privire la limitarea temporară a accesului publicului în anumite locuri publice din municipiul Chișinău, în ziua de 8 decembrie 2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 1107-d din 07 decembrie 2017 ”Cu privire la limitarea temporară a accesului publicului în anumite locuri publice din municipiul Chișinău, în ziua de 8 decembrie 2017” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20452&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1107-d-din-07-decembrie-2017-Cu-privire-la-limitarea-temporara-a-accesului-publicului-in-anumite-locuri-publice-din-municipiul-Chiinau-in-ziua-de-8-decembrie-2017/ 07.12.2017 10:01 Dispoziția nr. 1106-d din 06 decembrie 2017 ”Cu privire la instituirea comisiei pentru situații excepționale în format restrâns (celulă de criză) în municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 1106-d din 06 decembrie 2017 ”Cu privire la instituirea comisiei pentru situații excepționale în format restrâns (celulă de criză) în municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20441&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1106-d-din-06-decembrie-2017-Cu-privire-la-instituirea-comisiei-pentru-situatii-exceptionale-in-format-restrans-celula-de-criza-in-municipiul-Chiinau/ 06.12.2017 16:45 Dispoziția nr. 1105-d din 06 decembrie 2017 ”Cu privire la organizarea consultărilor publice în legătură cu oportunitatea modificării proiectului și amplasamentului clădirii cu destinație mixtă (spații comerciale, sediul Centrului Național de Medicină Sportivă ”Atletmed”, spații locative și parcare subterană) din str. Vissarion Belinski, 4, municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 1105-d din 06 decembrie 2017 ”Cu privire la organizarea consultărilor publice în legătură cu oportunitatea modificării proiectului și amplasamentului clădirii cu destinație mixtă (spații comerciale, sediul Centrului Național de Medicină Sportivă ”Atletmed”, spații locative și parcare subterană) din str. Vissarion Belinski, 4, municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20440&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1105-d-din-06-decembrie-2017-Cu-privire-la-organizarea-consultarilor-publice-in-legatura-cu-oportunitatea-modificarii-proiectului-i-amplasamentului-cladirii-cu-destinatie-mixta-spatii-comerciale-sediul-Centrului-National-de-Medicina-Sportiva-Atletmed-spatii-locative-i-parcare-subterana-din-str-Vissarion-Belinski-4-municipiul-Chiinau/ 06.12.2017 16:28 Dispoziția nr. 1104-d din 06 decembrie 2017 ”Cu privire la revocarea autorizației de construire nr. 130-c/16 din 05.07.2016, eliberată S.R.L. ”DELTA FORȚA” prin care s-a autorizat executarea lucrărilor de restaurare a edificiului lit. ”A” (monument de arhitectură) cu amenajarea mansardei și construirea unui bloc locativ D+P+.3E+M cu încăperi de menire social-culturală la demisol și parter în limita terenului privat din str. A. Hîjdeu, 122” <![CDATA[Dispoziția nr. 1104-d din 06 decembrie 2017 ”Cu privire la revocarea autorizației de construire nr. 130-c/16 din 05.07.2016, eliberată S.R.L. ”DELTA FORȚA” prin care s-a autorizat executarea lucrărilor de restaurare a edificiului lit. ”A” (monument de arhitectură) cu amenajarea mansardei și construirea unui bloc locativ D+P+.3E+M cu încăperi de menire social-culturală la demisol și parter în limita terenului privat din str. A. Hîjdeu, 122” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20438&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1104-d-din-06-decembrie-2017-Cu-privire-la-revocarea-autorizatiei-de-construire-nr-130-c16-din-05072016-eliberata-SRL-DELTA-FORA-prin-care-s-a-autorizat-executarea-lucrarilor-de-restaurare-a-edificiului-lit-A-monument-de-arhitectura-cu-amenajarea-mansardei-i-construirea-unui-bloc-locativ-DP3EM-cu-incaperi-de-menire-social-culturala-la-demisol-i-parter-in-limita-terenului-privat-din-str-A-Hijdeu-122/ 06.12.2017 16:24 Dispoziția nr. 1103-d din 06 decembrie 2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către S.R.L. ”Business TV Media” <![CDATA[Dispoziția nr. 1103-d din 06 decembrie 2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către S.R.L. ”Business TV Media” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20437&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1103-d-din-06-decembrie-2017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-SRL-Business-TV-Media/ 06.12.2017 16:21 Dispoziția nr. 1102-d din 04 decembrie 2017 ”Cu privire la constituirea Comisiei pentru supravegherea corectitudinii desfășurării licitațiilor de obținere a dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău/Comisiei de concurs pentru acordarea dreptului de organizare a licitațiilor pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă” <![CDATA[Dispoziția nr. 1102-d din 04 decembrie 2017 ”Cu privire la constituirea Comisiei pentru supravegherea corectitudinii desfășurării licitațiilor de obținere a dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău/Comisiei de concurs pentru acordarea dreptului de organizare a licitațiilor pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20402&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1102-d-din-04-decembrie-2017-Cu-privire-la-constituirea-Comisiei-pentru-supravegherea-corectitudinii-desfaurarii-licitatiilor-de-obtinere-a-dreptului-de-locatiune-a-incaperilor-cu-alta-destinatie-decat-cea-locativa-proprietatea-autoritatii-publice-locale-a-municipiului-ChiinauComisiei-de-concurs-pentru-acordarea-dreptului-de-organizare-a-licitatiilor-pentru-obtinerea-dreptului-de-locatiune-a-incaperilor-cu-alta-destinatie-decat-cea-locativa/ 05.12.2017 15:19 Dispoziția nr. 1101-d din 04 decembrie 2017 ”Cu privire la crearea Grupului de lucru” <![CDATA[Dispoziția nr. 1101-d din 04 decembrie 2017 ”Cu privire la crearea Grupului de lucru” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20382&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1101-d-din-04-decembrie-2017-Cu-privire-la-crearea-Grupului-de-lucru/ 04.12.2017 17:14 Dispoziția nr. 1100-d din 01 decembrie 2017 ”Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii” <![CDATA[Dispoziția nr. 1100-d din 01 decembrie 2017 ”Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20374&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1100-d-din-01-decembrie-2017-Cu-privire-la-aprobarea-proceselor-verbale-de-casare-a-mijloacelor-fixe-ale-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii/ 04.12.2017 15:53 Dispoziția nr. 1097-d din 01 decembrie 2017 ”Cu privire la marcarea în cadrul Instituției Publice Centrul Social Regional ”Renașterea” a Zilei Mondiale de Combatere a SIDA în cursul lunii decembrie 2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 1097-d din 01 decembrie 2017 ”Cu privire la marcarea în cadrul Instituției Publice Centrul Social Regional ”Renașterea” a Zilei Mondiale de Combatere a SIDA în cursul lunii decembrie 2017” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20373&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1097-d-din-01-decembrie-2017-Cu-privire-la-marcarea-in-cadrul-Institutiei-Publice-Centrul-Social-Regional-Renaterea-a-Zilei-Mondiale-de-Combatere-a-SIDA-in-cursul-lunii-decembrie-2017/ 04.12.2017 15:50 Dispoziția nr. 1099-d din 01.12.2017 ”Cu privire la crearea Grupului de lucru” <![CDATA[Dispoziția nr. 1099-d din 01.12.2017 ”Cu privire la crearea Grupului de lucru” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20357&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1099-d-din-01122017-Cu-privire-la-crearea-Grupului-de-lucru/ 01.12.2017 16:56 Dispoziția nr. 1098-d din 01.12.2017 ”Cu privire la accesul angajaților Primăriei și cetățenilor în sediul Primăriei municipiului Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 1098-d din 01.12.2017 ”Cu privire la accesul angajaților Primăriei și cetățenilor în sediul Primăriei municipiului Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20350&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1098-d-din-01122017-Cu-privire-la-accesul-angajatilor-Primariei-i-cetatenilor-in-sediul-Primariei-municipiului-Chiinau/ 01.12.2017 15:34 Dispoziția nr. 1096-d din 01.12.2017 ”Cu privire la operarea de modificări în Programul de transport al municipiului Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 1096-d din 01.12.2017 ”Cu privire la operarea de modificări în Programul de transport al municipiului Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20349&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1096-d-din-01122017-Cu-privire-la-operarea-de-modificari-in-Programul-de-transport-al-municipiului-Chiinau/ 01.12.2017 15:32 Dispoziția nr. 1095-d din 01.12.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către S.C. ”Iacob” S.R.L. <![CDATA[Dispoziția nr. 1095-d din 01.12.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către S.C. ”Iacob” S.R.L. // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20348&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1095-d-din-01122017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-SC-Iacob-SRL/ 01.12.2017 15:30 Dispoziția nr. 1094-d din 01.12.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către A.P. ”INDIGO GRUP” S.R.L. <![CDATA[Dispoziția nr. 1094-d din 01.12.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către A.P. ”INDIGO GRUP” S.R.L. // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20347&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1094-d-din-01122017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-AP-INDIGO-GRUP-SRL/ 01.12.2017 15:27 Dispoziția nr. 1093-d din 01.12.2017 ”Cu privire la operarea de modificări la dispoziția nr. 1080-d din 28 noiembrie 2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 1093-d din 01.12.2017 ”Cu privire la operarea de modificări la dispoziția nr. 1080-d din 28 noiembrie 2017” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20336&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1093-d-din-01122017-Cu-privire-la-operarea-de-modificari-la-dispozitia-nr-1080-d-din-28-noiembrie-2017/ 01.12.2017 10:07 Dispoziția nr. 1092-d din 01.12.2017 ”Cu privire la desfășurarea consultăror publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Bugetului municipal Chișinău pe anul 2018” <![CDATA[Dispoziția nr. 1092-d din 01.12.2017 ”Cu privire la desfășurarea consultăror publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Bugetului municipal Chișinău pe anul 2018” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20333&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1092-d-din-01122017-Cu-privire-la-desfaurarea-consultaror-publice-asupra-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2018/ 01.12.2017 08:48 Dispoziția nr. 1091-d din 30.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către A. O. ”Spirit Românesc” <![CDATA[Dispoziția nr. 1091-d din 30.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către A. O. ”Spirit Românesc” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20327&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1091-d-din-30112017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-A-O-Spirit-Romanesc/ 30.11.2017 15:17 Dispoziția nr. 1090-d din 29.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la modificarea Regulamentului privind Bugetul civil în municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 1090-d din 29.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la modificarea Regulamentului privind Bugetul civil în municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20321&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1090-d-din-29112017-Cu-privire-la-desfaurarea-consultarilor-publice-asupra-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-modificarea-Regulamentului-privind-Bugetul-civil-in-municipiul-Chiinau/ 29.11.2017 17:02 Dispoziția nr. 1089-d din 29.11.2017 ”Cu privire la măsurile de prevenire și lichidare a consecințelor ninsorilor abundente și poleiului” <![CDATA[Dispoziția nr. 1089-d din 29.11.2017 ”Cu privire la măsurile de prevenire și lichidare a consecințelor ninsorilor abundente și poleiului” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20320&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1089-d-din-29112017-Cu-privire-la-masurile-de-prevenire-i-lichidare-a-consecintelor-ninsorilor-abundente-i-poleiului/ 29.11.2017 17:00 Dispoziția nr. 1088-d din 29.11.2017 ”Cu privire la înregistrarea Statutului Asociației Obștești ”Investitorii păgubiți de pe strada Alba Iulia, mun. Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 1088-d din 29.11.2017 ”Cu privire la înregistrarea Statutului Asociației Obștești ”Investitorii păgubiți de pe strada Alba Iulia, mun. Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20316&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1088-d-din-29112017-Cu-privire-la-inregistrarea-Statutului-Asociatiei-Obteti-Investitorii-pagubiti-de-pe-strada-Alba-Iulia-mun-Chiinau/ 29.11.2017 15:31 Dispoziția nr. 1087-d din 29.11.2017 ”Cu privire la desfășuarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către FCC ”Clipa Siderală” <![CDATA[Dispoziția nr. 1087-d din 29.11.2017 ”Cu privire la desfășuarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către FCC ”Clipa Siderală” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20314&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1087-d-din-29112017-Cu-privire-la-desfauarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-FCC-Clipa-Siderala/ 29.11.2017 15:30 Dispoziția nr. 1086-d din 29.11.2017 ”Cu privire la desfășuarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către BC ”Moldova-Agroindbank” S.A.” <![CDATA[Dispoziția nr. 1086-d din 29.11.2017 ”Cu privire la desfășuarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către BC ”Moldova-Agroindbank” S.A.” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20313&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1086-d-din-29112017-Cu-privire-la-desfauarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-BC-Moldova-Agroindbank-SA/ 29.11.2017 15:29 Dispoziția nr. 1085-d din 29.11.2017 ”Cu privire la desfășuarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI” <![CDATA[Dispoziția nr. 1085-d din 29.11.2017 ”Cu privire la desfășuarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20312&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1085-d-din-29112017-Cu-privire-la-desfauarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-Serviciul-protectie-interna-i-anticoruptie-al-MAI/ 29.11.2017 15:28 Dispoziția nr. 1084-d din 29.11.2017 ”Cu privire la desfășuarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către Asociația Obștească ”Foto Club Moldova” <![CDATA[Dispoziția nr. 1084-d din 29.11.2017 ”Cu privire la desfășuarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către Asociația Obștească ”Foto Club Moldova” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20311&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1084-d-din-29112017-Cu-privire-la-desfauarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-Asociatia-Obteasca-Foto-Club-Moldova/ 29.11.2017 15:26 Dispoziția nr. 1083-d din 29.11.2017 ”Cu privire la distribuirea între autoritățile/instituțiile publice a mijloacelor financiare în vederea compensării cheltuielilor suportate la efectuarea plăților pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chișinău în sezonul de încălzire 2016-2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 1083-d din 29.11.2017 ”Cu privire la distribuirea între autoritățile/instituțiile publice a mijloacelor financiare în vederea compensării cheltuielilor suportate la efectuarea plăților pentru resursele energetice de către persoanele defavorizate din municipiul Chișinău în sezonul de încălzire 2016-2017” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20310&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1083-d-din-29112017-Cu-privire-la-distribuirea-intre-autoritatileinstitutiile-publice-a-mijloacelor-financiare-in-vederea-compensarii-cheltuielilor-suportate-la-efectuarea-platilor-pentru-resursele-energetice-de-catre-persoanele-defavorizate-din-municipiul-Chiinau-in-sezonul-de-incalzire-2016-2017/ 29.11.2017 15:23 Dispoziția nr. 1081-d din 28.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către Pavel VINTILĂ” <![CDATA[Dispoziția nr. 1081-d din 28.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către Pavel VINTILĂ” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20299&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1081-d-din-28112017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-Pavel-VINTILA/ 28.11.2017 16:10 Dispoziția nr. 1080-d din 28.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către Partidul Unității Naționale” <![CDATA[Dispoziția nr. 1080-d din 28.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către Partidul Unității Naționale” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20298&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1080-d-din-28112017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-Partidul-Unitatii-Nationale/ 28.11.2017 16:08 Dispoziția nr. 1079-d din 28.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către A.O. „AEGEE - Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 1079-d din 28.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către A.O. „AEGEE - Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20297&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1079-d-din-28112017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinaude-catre-AO-AEGEE-Chiinau/ 28.11.2017 16:03