<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 17.10.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/Decizia nr. 10/6 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 8/12 din 12.09.2017” <![CDATA[Decizia nr. 10/6 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 8/12 din 12.09.2017” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19839&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-106-din-09-octombrie-2017-Cu-privire-la-operarea-unor-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-812-din-12092017/ 13.10.2017 16:21 Decizia nr. 10/3 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la operarea unor modificări în rețeau instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 10/3 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la operarea unor modificări în rețeau instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19838&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-103-din-09-octombrie-2017-Cu-privire-la-operarea-unor-modificari-in-reteau-institutiilor-de-invatamant-general-din-municipiul-Chiinau/ 13.10.2017 16:20 Decizia nr. 10/1 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 10/1 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19837&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-101-din-09-octombrie-2017-Cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-Consiliul-municipal-Chiinau/ 13.10.2017 16:19 Decizia nr. 9/3-3 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la Ipate Soroceanu, 4 dnei Svetlana Rumm” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-3 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la Ipate Soroceanu, 4 dnei Svetlana Rumm” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19732&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-3-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-lotului-de-pamant-din-str-la-Ipate-Soroceanu-4-dnei-Svetlana-Rumm/ 04.10.2017 09:37 Decizia nr. 9/3-2 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Constructorilor, 42 dlui Mihail Menșoi” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-2 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Constructorilor, 42 dlui Mihail Menșoi” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19731&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-2-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-terenului-din-str-Constructorilor-42-dlui-Mihail-Menoi/ 04.10.2017 09:34 Decizia nr. 9/3-1 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Vasile Alecsandri, 139/1 dlui Bama Vainștein” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-1 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Vasile Alecsandri, 139/1 dlui Bama Vainștein” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19730&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-1-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-terenului-din-str-Vasile-Alecsandri-1391-dlui-Bama-Vaintein/ 04.10.2017 09:31 Decizia nr. 9/2 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar” <![CDATA[Decizia nr. 9/2 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19729&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-92-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-stabilirea-suplimentului-la-salariu-pentru-unele-categorii-de-angajati-in-cadrul-institutiilor-de-invatamant-precolar/ 04.10.2017 09:26 Decizia nr. 9/3-37 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Paris, 20 a dlui Ion Grama” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-37 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Paris, 20 a dlui Ion Grama” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19718&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-37-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-lotului-de-pamant-din-str-Paris-20-a-dlui-Ion-Grama/ 02.10.2017 17:35 Decizia nr. 9/3-36 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Uzinelor, 59a dnei Tatiana Nișceret” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-36 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Uzinelor, 59a dnei Tatiana Nișceret” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19717&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-36-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-terenului-din-str-Uzinelor-59a-dnei-Tatiana-Niceret/ 02.10.2017 17:34 Decizia nr. 9/3-35 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Cetatea Albă, 131 dlui Anatolie Jagan” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-35 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Cetatea Albă, 131 dlui Anatolie Jagan” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19716&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-35-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-lotului-de-pamant-din-str-Cetatea-Alba-131-dlui-Anatolie-Jagan/ 02.10.2017 17:32 Decizia nr. 9/3-34 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Ștefan Neaga, 21 dnei Alexandra Pînzari” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-34 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Ștefan Neaga, 21 dnei Alexandra Pînzari” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19715&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-34-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-lotului-de-pamant-din-str-tefan-Neaga-21-dnei-Alexandra-Pinzari/ 02.10.2017 17:30 Decizia nr. 9/3-33 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. N. Testemițeanu, 14/1 dlui Ion Burduja” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-33 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. N. Testemițeanu, 14/1 dlui Ion Burduja” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19714&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-33-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-lotului-de-pamant-din-str-N-Testemiteanu-141-dlui-Ion-Burduja/ 02.10.2017 17:28 Decizia nr. 9/3-32 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din șos. Hâncești, 233 dnei Valentina Barbăscumpă” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-32 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din șos. Hâncești, 233 dnei Valentina Barbăscumpă” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19713&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-32-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-terenului-din-os-Hanceti-233-dnei-Valentina-Barbascumpa/ 02.10.2017 16:53 Decizia nr. 9/3-31 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str-la Poștei, 12 dnei Valentina Ivanicenco” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-31 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str-la Poștei, 12 dnei Valentina Ivanicenco” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19712&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-31-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-terenului-din-str-la-Potei-12-dnei-Valentina-Ivanicenco/ 02.10.2017 16:50 Decizia nr. 9/3-30 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Gh. Codreanu, 48 dlui Anatolie Ivanov” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-30 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Gh. Codreanu, 48 dlui Anatolie Ivanov” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19711&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-30-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-lotului-de-pamant-din-str-Gh-Codreanu-48-dlui-Anatolie-Ivanov/ 02.10.2017 16:49 Decizia nr. 9/3-29 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str-la Criuleni, 39 dnei Lilia Verstiuc” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-29 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str-la Criuleni, 39 dnei Lilia Verstiuc” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19709&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-29-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-terenului-din-str-la-Criuleni-39-dnei-Lilia-Verstiuc/ 02.10.2017 16:48 Decizia nr. 9/3-28 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Andrei Mureșanu, 9 dlui Mihail Covalciuc” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-28 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Andrei Mureșanu, 9 dlui Mihail Covalciuc” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19708&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-28-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-terenului-din-str-Andrei-Mureanu-9-dlui-Mihail-Covalciuc/ 02.10.2017 16:46 Decizia nr. 9/3-27 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Poștei, 33 dnei Liudmila Perju” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-27 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Poștei, 33 dnei Liudmila Perju” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19707&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-27-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-terenului-din-str-Potei-33-dnei-Liudmila-Perju/ 02.10.2017 16:45 Decizia nr. 9/3-26 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Gh. Cucereanu, 18, dlui Angela Railean” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-26 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Gh. Cucereanu, 18, dlui Angela Railean” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19706&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-26-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-terenului-din-str-Gh-Cucereanu-18-dlui-Angela-Railean/ 02.10.2017 16:44 Decizia nr. 9/3-25 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate și de folosință cu plată asupra terenurilor din str. Vadul lui Vodă, 22 dnei Galina Crasniuc” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-25 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate și de folosință cu plată asupra terenurilor din str. Vadul lui Vodă, 22 dnei Galina Crasniuc” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19705&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-25-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-i-de-folosinta-cu-plata-asupra-terenurilor-din-str-Vadul-lui-Voda-22-dnei-Galina-Crasniuc/ 02.10.2017 16:41 Decizia nr. 9/3-23 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Alexe Mateevici, 89/1 dnei Margareta Coreișa” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-23 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Alexe Mateevici, 89/1 dnei Margareta Coreișa” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19704&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-23-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-terenului-din-str-Alexe-Mateevici-891-dnei-Margareta-Coreia/ 02.10.2017 15:56 Decizia nr. 9/3-22 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Mereni, 19 dlui Anton Turapin” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-22 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Mereni, 19 dlui Anton Turapin” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19703&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-22-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-a-lotului-de-pamant-din-str-Mereni-19-dlui-Anton-Turapin/ 02.10.2017 15:53 Decizia nr. 9/3-21 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Vasile Harea,20 dlui Andrei Ursu” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-21 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Vasile Harea,20 dlui Andrei Ursu” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19702&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-21-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-a-lotului-de-pamant-din-str-Vasile-Harea20-dlui-Andrei-Ursu/ 02.10.2017 15:51 Decizia nr. 9/3-20 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra 1/2 cotă-parte din lotul de pământ din str. Porumbiței, 10 dnei Larisa Luchian” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-20 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra 1/2 cotă-parte din lotul de pământ din str. Porumbiței, 10 dnei Larisa Luchian” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19701&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-20-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privataasupra-12-cota-parte-din-lotul-de-pamant-din-str-Porumbitei-10-dnei-Larisa-Luchian/ 02.10.2017 15:48 Decizia nr. 9/5-3 din 26 septembrie 2017 ”Despre delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. ConstantinTănase, 9 (gestionar Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvemului Republicii Moldova)” <![CDATA[Decizia nr. 9/5-3 din 26 septembrie 2017 ”Despre delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. ConstantinTănase, 9 (gestionar Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvemului Republicii Moldova)” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19655&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-95-3-din-26-septembrie-2017-Despre-delimitarea-unui-teren-proprietate-publica-a-statului-din-str-ConstantinTanase-9-gestionar-Directia-Generala-pentru-Administrarea-Cladirilor-Guvemului-Republicii-Moldova/ 27.09.2017 15:54 Decizia nr. 9/5-2 din 26 septembrie 2017 ”Despre delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. Gh. Tudor, 5 (gestionar Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvemului Republicii Moldova) <![CDATA[Decizia nr. 9/5-2 din 26 septembrie 2017 ”Despre delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. Gh. Tudor, 5 (gestionar Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvemului Republicii Moldova) // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19654&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-95-2-din-26-septembrie-2017-Despre-delimitarea-unui-teren-proprietate-publica-a-statului-din-str-Gh-Tudor-5-gestionar-Directia-Generala-pentru-Administrarea-Cladirilor-Guvemului-RepubliciiMoldova/ 27.09.2017 15:51 Decizia nr. 9/5-1 din 26 septembrie 2017 ”Despre delimitarea unui teren proprietate publică a statului din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (gestionar Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova) <![CDATA[Decizia nr. 9/5-1 din 26 septembrie 2017 ”Despre delimitarea unui teren proprietate publică a statului din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (gestionar Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova) // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19653&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-95-1-din-26-septembrie-2017-Despre-delimitarea-unui-teren-proprietate-publica-a-statului-din-bd-tefan-cel-Mare-i-Sfant-124-gestionar-Directia-Generala-pentru-Administrarea-Cladirilor-Guvernului-Republicii-Moldova/ 27.09.2017 15:43 Decizia nr. 9/1 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcțiile de membri ai Consiliului electoral al circumscripliei electorale municipale Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 9/1 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcțiile de membri ai Consiliului electoral al circumscripliei electorale municipale Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19652&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-91-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-desemnarea-candidaturilor-pentru-functiile-de-membri-ai-Consiliului-electoral-al-circumscripliei-electorale-municipale-Chiinau/ 27.09.2017 15:40 Decizia nr. 8/2 din 12 septembrie 2017 ”Cu privire la stabilirea datei Referendumului local pentru revocarea din funcție a primarului general al municipiului Chișinău, dl Dorin Chirtoacă” <![CDATA[Decizia nr. 8/2 din 12 septembrie 2017 ”Cu privire la stabilirea datei Referendumului local pentru revocarea din funcție a primarului general al municipiului Chișinău, dl Dorin Chirtoacă” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19460&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-82-din-12-septembrie-2017-Cu-privire-la-stabilirea-datei-Referendumului-local-pentru-revocarea-din-functie-a-primarului-general-al-municipiului-Chiinau-dl-Dorin-Chirtoaca/ 13.09.2017 15:35 Decizia nr. 7/1 din 26 iulie 2017 ”Cu privire la examinarea Raportului de investigație al Consiliului Concurenței” <![CDATA[Decizia nr. 7/1 din 26 iulie 2017 ”Cu privire la examinarea Raportului de investigație al Consiliului Concurenței” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19201&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-71-din-26-iulie-2017-Cu-privire-la-examinarea-Raportului-de-investigatie-al-Consiliului-Concurentei/ 02.08.2017 15:41