<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 11.12.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/Decizia nr. 13/6 din 01.12.2017 ”Despre substituirea anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 26.07.2016 ”Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare în municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 13/6 din 01.12.2017 ”Despre substituirea anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 26.07.2016 ”Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare în municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20447&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-136-din-01122017-Despre-substituirea-anexei-nr-2-la-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-29-din-26072016-Despre-aprobarea-Regulamentului-pentru-organizarea-i-desfaurarea-licitatiilor-funciare-in-municipiul-Chiinau/ 06.12.2017 17:00 Decizia nr. 13/5 din 01.12.2017 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018 în prima lectură” <![CDATA[Decizia nr. 13/5 din 01.12.2017 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018 în prima lectură” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20446&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-135-din-01122017-Cu-privire-la-aprobarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2018-in-prima-lectura/ 06.12.2017 16:58 Decizia nr. 13/4 din 01.12.2017 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale” <![CDATA[Decizia nr. 13/4 din 01.12.2017 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20445&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-134-din-01122017-Cu-privire-la-aprobarea-i-punerea-in-aplicare-a-taxelor-locale/ 06.12.2017 16:56 Decizia nr. 13/3 din 01.12.2017 ”Cu privire la mersul executării bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2017” <![CDATA[Decizia nr. 13/3 din 01.12.2017 ”Cu privire la mersul executării bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2017” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20444&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-133-din-01122017-Cu-privire-la-mersul-executarii-bugetului-municipal-Chiinau-pe-semestrul-I-al-anului-2017/ 06.12.2017 16:53 Decizia nr. 13/2 din 01.12.2017 ”Cu privire la stabilirea de indemnizații pentru conducătorii instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 13/2 din 01.12.2017 ”Cu privire la stabilirea de indemnizații pentru conducătorii instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20442&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-132-din-01122017-Cu-privire-la-stabilirea-de-indemnizatii-pentru-conducatorii-institutiilor-de-invatamant-general-din-municipiul-Chiinau/ 06.12.2017 16:48 Decizia nr. 13/1 din 01.12.2017 ”Cu privire la stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinelor de ajutor social din municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 13/1 din 01.12.2017 ”Cu privire la stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinelor de ajutor social din municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20375&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-131-din-01122017-Cu-privire-la-stabilirea-cuantumului-alocatiei-zilnice-de-hrana-pentru-beneficiarii-cantinelor-de-ajutor-social-din-municipiul-Chiinau/ 04.12.2017 15:58 Decizia nr. 12/2 din 03.11.2017 ”Cu privire la reabilitarea drumului public M 21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina) din șos. Balcani” <![CDATA[Decizia nr. 12/2 din 03.11.2017 ”Cu privire la reabilitarea drumului public M 21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina) din șos. Balcani” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20144&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-122-din-03112017-Cu-privire-la-reabilitarea-drumului-public-M-21-Chiinau-Dubasari-Poltava-Ucraina-din-os-Balcani/ 20.11.2017 17:44 Decizia nr. 12/4 din 03.11.2017 ”Cu privire la implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 12/4 din 03.11.2017 ”Cu privire la implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20062&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-124-din-03112017-Cu-privire-la-implementarea-sistemului-de-taxare-electronica-in-transportul-public-din-municipiul-Chiinau/ 08.11.2017 15:32 Decizia nr. 12/1 din 03.11.2017 ”Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău aprobat pe anul 2017” <![CDATA[Decizia nr. 12/1 din 03.11.2017 ”Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău aprobat pe anul 2017” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20052&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-121-din-03112017-Cu-privire-la-modificarea-bugetului-municipal-Chiinau-aprobat-pe-anul-2017/ ]]> 07.11.2017 16:20 Decizia nr. 11/16 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la rezilierea relațiiIor contractuale de arendă funciară cu Asociația Obștească „Congresul Comunităților Rusești din Republica Moldova" <![CDATA[Decizia nr. 11/16 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la rezilierea relațiiIor contractuale de arendă funciară cu Asociația Obștească „Congresul Comunităților Rusești din Republica Moldova" // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20042&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1116-din-31-octombrie-2017-Cu-privire-la-rezilierea-relatiiIor-contractuale-de-arenda-funciara-cu-Asociatia-Obteasca-Congresul-Comunitatilor-Ruseti-din-Republica-Moldova/ 06.11.2017 16:14 Decizia nr. 11/15 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la stabilirea hotarului pădurii-parc din Calea Orheiului” <![CDATA[Decizia nr. 11/15 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la stabilirea hotarului pădurii-parc din Calea Orheiului” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20041&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1115-din-31-octombrie-2017-Cu-privire-la-stabilirea-hotarului-padurii-parc-din-Calea-Orheiului/ 06.11.2017 16:07 Decizia nr. 11/14 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Maria Cebotari, 34 lit. A, B, C și lit. 6 (cladiri separate), Partidului Politic „Partidul Nostru" <![CDATA[Decizia nr. 11/14 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. Maria Cebotari, 34 lit. A, B, C și lit. 6 (cladiri separate), Partidului Politic „Partidul Nostru" // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20040&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1114-din-31-octombrie-2017-Cu-privire-la-darea-in-locatiune-a-unor-incaperi-din-str-Maria-Cebotari-34-lit-A-B-C-i-lit-6-cladiri-separate-Partidului-Politic-Partidul-Nostru/ 06.11.2017 16:06 Decizia nr. 11/13 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la comasarea prin fuziune a Grădiniței de copii nr. 224 cu Gimnaziul nr. 75 din comuna Cruzești cu fondarea ulterioară a Complexului educaționaI Gimnaziul - grădiniță Cruzești” <![CDATA[Decizia nr. 11/13 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la comasarea prin fuziune a Grădiniței de copii nr. 224 cu Gimnaziul nr. 75 din comuna Cruzești cu fondarea ulterioară a Complexului educaționaI Gimnaziul - grădiniță Cruzești” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20039&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1113-din-31-octombrie-2017-Cu-privire-la-comasarea-prin-fuziune-a-Gradinitei-de-copii-nr-224-cu-Gimnaziul-nr-75-din-comuna-Cruzeti-cu-fondarea-ulterioara-a-Complexului-educationaI-Gimnaziul-gradinita-Cruzeti/ 06.11.2017 16:03 Decizia nr. 11/5 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la edificarea răstingnirii „SFÂNTA CRUCE" pe str. Ginta Latină, 17-17/1” <![CDATA[Decizia nr. 11/5 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la edificarea răstingnirii „SFÂNTA CRUCE" pe str. Ginta Latină, 17-17/1” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20038&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-115-din-31-octombrie-2017-Cu-privire-la-edificarea-rastingnirii-SFANTA-CRUCE-pe-str-Ginta-Latina-17-171/ 06.11.2017 15:58 Decizia nr. 12/3 din 03 noiembrie 2017 ”Cu privire la protejarea spațiilor verzi de-a lungul străzii Calea Ieșilor municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 12/3 din 03 noiembrie 2017 ”Cu privire la protejarea spațiilor verzi de-a lungul străzii Calea Ieșilor municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20025&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-123-din-03-noiembrie-2017-Cu-privire-la-protejarea-spatiilor-verzi-de-a-lungul-strazii-Calea-Ieilor-municipiul-Chiinau/ 03.11.2017 15:31 Decizia nr. 11/12 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Andrei Doga, 39/2, Cooperativei de Construcție a Locuințelor Nr. 315” <![CDATA[Decizia nr. 11/12 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Andrei Doga, 39/2, Cooperativei de Construcție a Locuințelor Nr. 315” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20009&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1112-din-31-octombrie-2017-Cu-privire-la-atribuirea-in-folosinta-a-unui-lot-de-pamant-din-str-Andrei-Doga-392-Cooperativei-de-Constructie-a-Locuintelor-Nr-315/ 02.11.2017 16:42 Decizia nr. 11/10 din 31 octombrie 2017 ”Despre operarea unor modificări în decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 9/65-19 din 09.04.1998 ”Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Vasile Lupu, 17 Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova” <![CDATA[Decizia nr. 11/10 din 31 octombrie 2017 ”Despre operarea unor modificări în decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 9/65-19 din 09.04.1998 ”Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din str. Vasile Lupu, 17 Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20008&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-1110-din-31-octombrie-2017-Despre-operarea-unor-modificari-in-decizia-Primariei-municipiului-Chiinau-nr-965-19-din-09041998-Cu-privire-la-darea-in-arenda-a-unui-lot-de-pamant-din-str-Vasile-Lupu-17-Ambasadei-Ucrainei-in-Republica-Moldova/ 02.11.2017 16:39 Decizia nr. 11/9 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la extinderea cimitirului ”Sfântul Lazăr” <![CDATA[Decizia nr. 11/9 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la extinderea cimitirului ”Sfântul Lazăr” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20007&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-119-din-31-octombrie-2017-Cu-privire-la-extinderea-cimitirului-Sfantul-Lazar/ 02.11.2017 16:38 Decizia nr. 11/8 din 31 octombrie 2017 ”Despre concepția privind construirea unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitană ”Nașterea Domnului” și a unui grup sanitar public în Scuarul Catedralei” <![CDATA[Decizia nr. 11/8 din 31 octombrie 2017 ”Despre concepția privind construirea unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitană ”Nașterea Domnului” și a unui grup sanitar public în Scuarul Catedralei” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20006&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-118-din-31-octombrie-2017-Despre-conceptia-privind-construirea-unui-bloc-auxiliar-la-Catedrala-Mitropolitana-Naterea-Domnului-i-a-unui-grup-sanitar-public-in-Scuarul-Catedralei/ 02.11.2017 16:35 Decizia nr. 11/6 din 31 octombrie 2017 ”Despre operarea de modificări în statele de personal și schema de încadrare ale Aparatului Primăriei municipiului Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 11/6 din 31 octombrie 2017 ”Despre operarea de modificări în statele de personal și schema de încadrare ale Aparatului Primăriei municipiului Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20005&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-116-din-31-octombrie-2017-Despre-operarea-de-modificari-in-statele-de-personal-i-schema-de-incadrare-ale-Aparatului-Primariei-municipiului-Chiinau/ 02.11.2017 16:33 Decizia nr. 11/4 din 31 octombrie 2017 ”Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare a copiilor primului an de viață din familii cu risc medico-social și cu indicații medicale cu produse lactate/amestecuri lactate adaptate, procurate din sursele financiare ale bugetului local” <![CDATA[Decizia nr. 11/4 din 31 octombrie 2017 ”Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare a copiilor primului an de viață din familii cu risc medico-social și cu indicații medicale cu produse lactate/amestecuri lactate adaptate, procurate din sursele financiare ale bugetului local” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20004&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-114-din-31-octombrie-2017-Despre-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modalitatea-de-asigurare-a-copiilor-primului-an-de-viata-din-familii-cu-risc-medico-social-i-cu-indicatii-medicale-cu-produse-lactateamestecuri-lactate-adaptate-procurate-din-sursele-financiare-ale-bugetului-local/ 02.11.2017 16:30 Decizia nr. 11/3 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la transmiterea utilajului de laborator” <![CDATA[Decizia nr. 11/3 din 31 octombrie 2017 ”Cu privire la transmiterea utilajului de laborator” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20003&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-113-din-31-octombrie-2017-Cu-privire-la-transmiterea-utilajului-de-laborator/ 02.11.2017 16:29 Decizia nr. 11/2 din 31 octombrie 2017 ”Despre aprobarea ”Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare a persoanelor cu deficiențe de văz din municipiul Chișinău cu dispozitive medicale, nonmedicale specializate și servicii de protezare oculară” <![CDATA[Decizia nr. 11/2 din 31 octombrie 2017 ”Despre aprobarea ”Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare a persoanelor cu deficiențe de văz din municipiul Chișinău cu dispozitive medicale, nonmedicale specializate și servicii de protezare oculară” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20002&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-112-din-31-octombrie-2017-Despre-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modalitatea-de-asigurare-a-persoanelor-cu-deficiente-de-vaz-din-municipiul-Chiinau-cu-dispozitive-medicale-nonmedicale-specializate-i-servicii-de-protezare-oculara/ 02.11.2017 16:27 Decizia nr. 11/1 din 31 octombrie 2017 ”Despre aprobarea ”Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare cu aparate auditive a persoanelor cu deficiențe de auz din municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 11/1 din 31 octombrie 2017 ”Despre aprobarea ”Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare cu aparate auditive a persoanelor cu deficiențe de auz din municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=20001&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-111-din-31-octombrie-2017-Despre-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modalitatea-de-asigurare-cu-aparate-auditive-a-persoanelor-cu-deficiente-de-auz-din-municipiul-Chiinau/ 02.11.2017 16:25 Decizia nr. 10/2 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 10/2 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19888&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-102-din-09-octombrie-2017-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-desfaurare-a-activitatii-de-comert-in-municipiul-Chiinau/ 20.10.2017 10:50 Decizia nr. 10/7 din 09 octombrie 2017 ”Despre aprobarea Regulamentului privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 10/7 din 09 octombrie 2017 ”Despre aprobarea Regulamentului privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19856&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-107-din-09-octombrie-2017-Despre-aprobarea-Regulamentului-privind-licitatiile-pentru-obtinerea-dreptului-de-locatiune-a-incaperilor-cu-alta-destinatie-decat-cea-locativa-proprietatea-autoritatii-publice-locale-a-municipiului-Chiinau/ 17.10.2017 16:25 Decizia nr. 10/6 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 8/12 din 12.09.2017” <![CDATA[Decizia nr. 10/6 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 8/12 din 12.09.2017” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19839&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-106-din-09-octombrie-2017-Cu-privire-la-operarea-unor-modificari-in-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-812-din-12092017/ 13.10.2017 16:21 Decizia nr. 10/3 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la operarea unor modificări în rețeau instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 10/3 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la operarea unor modificări în rețeau instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19838&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-103-din-09-octombrie-2017-Cu-privire-la-operarea-unor-modificari-in-reteau-institutiilor-de-invatamant-general-din-municipiul-Chiinau/ 13.10.2017 16:20 Decizia nr. 10/1 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” <![CDATA[Decizia nr. 10/1 din 09 octombrie 2017 ”Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19837&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-101-din-09-octombrie-2017-Cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-Consiliul-municipal-Chiinau/ 13.10.2017 16:19 Decizia nr. 9/3-3 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la Ipate Soroceanu, 4 dnei Svetlana Rumm” <![CDATA[Decizia nr. 9/3-3 din 26 septembrie 2017 ”Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la Ipate Soroceanu, 4 dnei Svetlana Rumm” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=19732&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-93-3-din-26-septembrie-2017-Cu-privire-la-autentificarea-dreptului-de-proprietate-privata-asupra-lotului-de-pamant-din-str-la-Ipate-Soroceanu-4-dnei-Svetlana-Rumm/ 04.10.2017 09:37