<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 18.12.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20488&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-Pretura-sectorului-Botanica/ 12.12.2017 14:26 A N U N Ţ - DIRECŢIA CULTURĂ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții <![CDATA[A N U N Ţ - DIRECŢIA CULTURĂ anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20480&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-DIRECTIA-CULTURA-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-achizitii/ 11.12.2017 15:41 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20396&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacanta-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 05.12.2017 11:32 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20378&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHIINAU-COMISIA-DE-CONCURS-PENTRU-OCUPAREA-FUNCTIEI-VACANTE-Lista-candidatilor-admisi-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Serviciului-de-colectare-a-impozitelor-i-taxelor-locale-de-sector/ 04.12.2017 16:24 Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău angajează secretar al conducătorului <![CDATA[Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău angajează secretar al conducătorului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20369&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-finante-a-Consiliului-municipal-Chiinau-angajeaza-secretar-al-conducatorului/ 04.12.2017 14:35 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei ANUNŢĂ desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior şi de specialist al Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material şi totalizarea concursului <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei ANUNŢĂ desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior şi de specialist al Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material şi totalizarea concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20368&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-ANUNTA-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-si-de-specialist-al-Directiei-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-si-totalizarea-concursului/ 04.12.2017 13:48 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ȘI AMENAJARE - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în Direcția amenajare și salubrizare, în cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ȘI AMENAJARE - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în Direcția amenajare și salubrizare, în cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20260&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-I-AMENAJARE-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-vacante-de-specialist-principal-in-Directia-amenajare-i-salubrizare-in-cadrul-Directiei-generale-locativ-comunale-i-amenajare/ 27.11.2017 16:40 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi de specialist <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi de specialist // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20252&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-si-de-specialist/ 27.11.2017 14:48 A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20191&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-Contabilitate-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 23.11.2017 16:24 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20190&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-serviciul-Contabilitate-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 23.11.2017 16:20 ANUNŢ Direcția Cultură anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în secția achiziții publice <![CDATA[ANUNŢ Direcția Cultură anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în secția achiziții publice // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20132&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUNT-Directia-Cultura-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-sectia-achizitii-publice/ 17.11.2017 08:40 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20131&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-Pretura-sectorului-Botanica/ 16.11.2017 18:21 ANUNȚ (repetat) nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20117&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-6-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-marketing-i-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 15.11.2017 17:01 ANUNȚ (repetat) nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20116&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-5-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-Serviciul-securitatea-circulatiei-rutiere-al-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 15.11.2017 16:57 ANUNȚ (repetat) nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția transport public privat al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția transport public privat al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20115&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-4-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-Sectia-transport-public-privat-al-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 15.11.2017 16:53 ANUNȚ (repetat) nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20114&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-3-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Directiei-lucrari-edilitare-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 15.11.2017 16:51 ANUNȚ (repetat) nr. 2 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 2 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20113&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-2-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-implementare-i-supervizare-a-proiectelor-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 15.11.2017 16:48 ANUNȚ (repetat) nr. 1 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 1 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20112&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-1-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-implementare-i-supervizare-a-proiectelor-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 15.11.2017 16:46 Direcţia generală asistenţă socială a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice, temporar vacante, de specialist al Direcţiei asistenţă socială sectorul Buiucani <![CDATA[Direcţia generală asistenţă socială a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice, temporar vacante, de specialist al Direcţiei asistenţă socială sectorul Buiucani // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20109&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-asistenta-sociala-a-Consiliului-municipal-Chiinau-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-al-Directiei-asistenta-sociala-sectorul-Buiucani/ 15.11.2017 14:59 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20017&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 03.11.2017 09:51 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20016&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 03.11.2017 09:50 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției cultură, tineret și sport a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției cultură, tineret și sport a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=20015&t=/Informatii/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-cultura-tineret-i-sport-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 03.11.2017 09:49 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (3 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (3 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19951&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-3-unitati-in-cadrul-Serviciului-de-colectare-a-impozitelor-si-taxelor-locale-de-sector-din-cadrul-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-si-taxelor-locale/ 27.10.2017 16:05 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19950&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-2-unitati-in-cadrul-Serviciului-de-colectare-a-impozitelor-si-taxelor-locale-de-sector-din-cadrul-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-si-taxelor-locale/ 27.10.2017 16:03 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de șef-adjunct al direcției, șef al Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de șef-adjunct al direcției, șef al Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19949&t=/Informatii/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-ANUNT-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-ef-adjunct-al-directiei-ef-al-Serviciului-de-colectare-a-impozitelor-si-taxelor-locale-de-sector-din-cadrul-Directiei-de-colectare-a-impozitelor-si-taxelor-locale/ 27.10.2017 15:59 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante pe termen nedeterminat de specialist superior (1 unitate) şi de specialist (1 unitate) <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante pe termen nedeterminat de specialist superior (1 unitate) şi de specialist (1 unitate) // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19931&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-pe-termen-nedeterminat-de-specialist-superior-1-unitate-si-de-specialist-1-unitate/ 25.10.2017 16:14 ANUNȚ nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19870&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-6-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-marketing-i-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 18.10.2017 16:42 ANUNȚ nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19869&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-5-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-Serviciul-securitatea-circulatiei-rutiere-al-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 18.10.2017 16:38 ANUNȚ nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția transport public privat al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția transport public privat al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19868&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-4-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-Sectia-transport-public-privat-al-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 18.10.2017 16:33 ANUNȚ nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19867&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-nr-3-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Directiei-lucrari-edilitare-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 18.10.2017 16:30