<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 23.01.2020 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2020 https://www.chisinau.md/DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28276&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-Reglementarea-activitatii-pietelor-i-unitatilor-de-prestari-servicii/ 23.01.2020 17:56 Primarul general, Ion Ceban a inspectat Staţia de epurare a apelor uzate din capitală <![CDATA[Primarul general, Ion Ceban a inspectat Staţia de epurare a apelor uzate din capitală // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28277&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Primarul-general-Ion-Ceban-a-inspectat-Statia-de-epurare-a-apelor-uzate-din-capitala/ ]]> 23.01.2020 17:53 O delegaţie din Republica Turcia, în vizită la Chişinău <![CDATA[O delegaţie din Republica Turcia, în vizită la Chişinău // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28274&t=/Presa/Comunicate-de-presa/O-delegatie-din-Republica-Turcia-in-vizita-la-Chisinau/ ]]> 23.01.2020 17:05 Comisia juridică, pentru ordine publică și activitatea administrației publice locale <![CDATA[Comisia juridică, pentru ordine publică și activitatea administrației publice locale // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28271&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Comisia-juridica-pentru-ordine-publica-i-activitatea-administratiei-publice-locale/ ]]> 23.01.2020 14:03 Agenții economici sunt pasibili de sancțiuni pentru neintervenția la timp asupra arborilor avariați sau uscați de pe teritoriile aflate în gestiune <![CDATA[Agenții economici sunt pasibili de sancțiuni pentru neintervenția la timp asupra arborilor avariați sau uscați de pe teritoriile aflate în gestiune // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28270&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Agentii-economici-sunt-pasibili-de-sanctiuni-pentru-neinterventia-la-timp-asupra-arborilor-avariati-sau-uscati-de-pe-teritoriile-aflate-in-gestiune/ ]]> 23.01.2020 14:02 Forumul Educațional Municipal „Implicare pentru schimbare" <![CDATA[Forumul Educațional Municipal „Implicare pentru schimbare" // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28269&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Forumul-Educational-Municipal-Implicare-pentru-schimbare/ ]]> 23.01.2020 12:20 Întrevederea Primarului general, Ion Ceban cu reprezentanții federațiilor sportive <![CDATA[Întrevederea Primarului general, Ion Ceban cu reprezentanții federațiilor sportive // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28265&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Intrevederea-Primarului-general-Ion-Ceban-cu-reprezentantii-federatiilor-sportive/ ]]> 23.01.2020 09:04 Ion Ceban a participat la reuniunea primarilor din republică <![CDATA[Ion Ceban a participat la reuniunea primarilor din republică // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28264&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Ion-Ceban-a-participat-la-reuniunea-primarilor-din-republica/ Primarul general al municipiului Chişinău, Ion Ceban, a participat miercuri la reuniunea primarilor din localităţile ţării. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Guvernului Republicii Moldova. În cadrul întrunirii au fost abordate subiecte ce vizează implementarea proiectelor de infrastructură în localităţi republicii. Acestea se referă în special la reparaţia capitală a drumurilor, iluminatul public stradal, conectarea localităţilor la reţeaua de apeduct și canalizare, managementul deşeurilor, definitivarea procesului de înregistrare și evidență a imobilelor, precum și problema salarizării angajaților din sistemul bugetar. Aleşii locali au ]]> 22.01.2020 17:44 Planul activităţii de audit intern pentru anul 2020 <![CDATA[Planul activităţii de audit intern pentru anul 2020 // Direcţia audit intern]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=670&id=28263&t=/Primaria/Structura-Primariei/Directia-audit-intern/Planul-activitatii-de-audit-intern-pentru-anul-2020/ 22.01.2020 17:19 Asigurarea calității procesului educaţional în municipiul Chişinău <![CDATA[Asigurarea calității procesului educaţional în municipiul Chişinău // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28262&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Asigurarea-calitatii-procesului-educational-in-municipiul-Chisinau/ Primarul general al municipiului Chişinău, Ion Ceban, s-a întâlnit miercuri, 22 ianuarie, cu reprezentanţii Direcţiei generale educaţie tineret şi sport şi managerii direcţiilor sectoriale din capitală unde au fost prezentate rapoarte privind realizările obținute în anul 2019 şi planurile de activitate pentru anul curent. În cadrul discuțiilor au fost abordate cele mai stringente probleme cu care se confruntă domeniul educaţional din capitală printre care: plecarea masivă a copiilor peste hotare împreună cu părinţii, colectările ilicite de bani, lipsa transparenţei în domeniul ]]> 22.01.2020 17:05 Direcţia generală educație, tineret și sport din capitală are un nou şef adjunct <![CDATA[Direcţia generală educație, tineret și sport din capitală are un nou şef adjunct // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28259&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Directia-generala-educatie-tineret-i-sport-din-capitala-are-un-nou-sef-adjunct/ ]]> 22.01.2020 12:22 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Secția trasarea rețelelor <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Secția trasarea rețelelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28258&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-principal-Sectia-trasarea-retelelor/ 22.01.2020 11:40 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist superior, secția relații funciare, sector comercial <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist superior, secția relații funciare, sector comercial // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28257&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-superior-sectia-relatii-funciare-sector-comercial/ 22.01.2020 11:38 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Secția autorizări locuințe colective de utilitate publică <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Secția autorizări locuințe colective de utilitate publică // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28256&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-principal-Sectia-autorizari-locuinte-colective-de-utilitate-publica/ 22.01.2020 11:35 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Secția autorizări construcții individuale <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Secția autorizări construcții individuale // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28255&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-principal-Sectia-autorizari-constructii-individuale/ 22.01.2020 11:31 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Secția control urban în teritoriu <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Secția control urban în teritoriu // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28254&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-principal-Sectia-control-urban-in-teritoriu/ 22.01.2020 11:29 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Secția construcții în zone protejate <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Secția construcții în zone protejate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28253&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-principal-Sectia-constructii-in-zone-protejate/ 22.01.2020 11:22 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist superior, Secția relații funciare, sector necomercial <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist superior, Secția relații funciare, sector necomercial // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28252&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-superior-Sectia-relatii-funciare-sector-necomercial/ 22.01.2020 11:18 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist superior, Secția publicitate stradală <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist superior, Secția publicitate stradală // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28251&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-superior-Sectia-publicitate-stradala/ 22.01.2020 11:14 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Serviciul analizarea și asigurarea resurselor bugetare <![CDATA[Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal, Serviciul analizarea și asigurarea resurselor bugetare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=28250&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chiinau-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Specialist-principal-Serviciul-analizarea-i-asigurarea-resurselor-bugetare/ 22.01.2020 11:06 Suplinirea rutei de troleibuz nr. 34 cu o nouă unitate de transport <![CDATA[Suplinirea rutei de troleibuz nr. 34 cu o nouă unitate de transport // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28242&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Suplinirea-rutei-de-troleibuz-nr-34-cu-o-noua-unitate-de-transport/ ]]> 22.01.2020 00:54 Redeschiderea rutei de troleibuz nr.16, cu modificarea itinerarului <![CDATA[Redeschiderea rutei de troleibuz nr.16, cu modificarea itinerarului // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28241&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Redeschiderea-rutei-de-troleibuz-nr16-cu-modificarea-itinerarului/ ]]> 21.01.2020 23:50 Suspendarea traficului rutier din strada Columna în perimetrul străzilor Sfatul Țării - str. Tricolorului și str. V. Alecsandri - str. Bulgară <![CDATA[Suspendarea traficului rutier din strada Columna în perimetrul străzilor Sfatul Țării - str. Tricolorului și str. V. Alecsandri - str. Bulgară // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28237&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Suspendarea-traficului-rutier-din-strada-Columna-in-perimetrul-strazilor-Sfatul-arii-str-Tricolorului-i-str-V-Alecsandri-str-Bulgara/ ]]> 21.01.2020 18:36 Asigurarea condițiilor pentru accesul persoanelor cu dizabilități în transportul de pasageri din capitală <![CDATA[Asigurarea condițiilor pentru accesul persoanelor cu dizabilități în transportul de pasageri din capitală // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28236&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Asigurarea-conditiilor-pentru-accesul-persoanelor-cu-dizabilitati-in-transportul-de-pasageri-din-capitala/ ]]> 21.01.2020 17:33 Primarul general Ion Ceban va inspecta Staţia de epurare a apelor uzate din capitală <![CDATA[Primarul general Ion Ceban va inspecta Staţia de epurare a apelor uzate din capitală // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28233&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Primarul-general-Ion-Ceban-va-inspecta-Statia-de-epurare-a-apelor-uzate-din-capitala/ ]]> 21.01.2020 12:40 Forumul Internaţional al Practicienilor de Bugetare Participativă, ediția a IV-a <![CDATA[Forumul Internaţional al Practicienilor de Bugetare Participativă, ediția a IV-a // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28234&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Forumul-International-al-Practicienilor-de-Bugetare-Participativa-editia-a-IV-a/ ]]> 20.01.2020 17:16 Sesizări privind nereguli depistate la Î.M. „Piața Centrală" <![CDATA[Sesizări privind nereguli depistate la Î.M. „Piața Centrală" // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28226&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Sesizari-privind-nereguli-depistate-la-IM-Piata-Centrala/ ]]> 20.01.2020 15:37 Management defectuos în cadrul Direcţiei generale educație, tineret și sport din capitală <![CDATA[Management defectuos în cadrul Direcţiei generale educație, tineret și sport din capitală // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28225&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Management-defectuos-in-cadrul-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport-din-capitala/ ]]> 20.01.2020 15:07 Reacția Primăriei municipiului Chișinău la manipulările apărute în mass media, referitor la Aprobarea Acordului adițional de colaborare cu Primăria București <![CDATA[Reacția Primăriei municipiului Chișinău la manipulările apărute în mass media, referitor la Aprobarea Acordului adițional de colaborare cu Primăria București // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28224&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Reactia-Primariei-municipiului-Chiinau-la-manipularile-aparute-in-mass-media-referitor-la-Aprobarea-Acordului-aditional-de-colaborare-cu-Primaria-Bucureti/ ]]> 20.01.2020 12:49 Ședința Comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare <![CDATA[Ședința Comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare // Comunicate de presă]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28231&t=/Presa/Comunicate-de-presa/edinta-Comisiei-pentru-constructii-arhitectura-i-relatii-funciare/ Joi, 23.01.2020, ora 14:00 va avea loc ședința Comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău, cu următoarea ordine de zi:      ]]> 20.01.2020 11:59