Pagina oficială a Municipiului Chișinău

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA DESFĂȘURAREA UNEI CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA CREȘTERII VIZIBILITĂȚII ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

   543

Procedura de achiziție: Procedură simplificată (PRAG 2019)

Scopul achiziției este: Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea sporirii vizibilității activităților Proiectului MOVE IT Like Lublin. 
Termen limită de solicitare a clarificărilor: 29 decembrie 2022, 15:00

Termen limită de depunere a ofertelor: 19 ianuarie 2023, 15:00

Criteriu de atribuire: calitate – preț

 

Anunțuri şi informaţii: 

Decizia de anulare

Invitație de participare