Ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale

   472