Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, desfășurată în regim online (VIDEO)

   1477

Primarul general, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 31 mai 2021, ora 08:00, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Chișinău.
Ordinea de zi a şedinţei din 31 mai 2021:
1. Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii infecției COVID-19 în rândul populației municipiului Chișinău.
Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate
2. Raport cu privire la întreținerea drumurilor publice și soluționarea problemei achiziționării asfaltului pentru remedierea situațiilor de avariere.  
Raportor: Vitalie Mihalache, șef interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație
3. Raportul viceprimarilor de ramură pe domeniile pe care le gestionează. 
Raportori:Angela Cutasevici, viceprimar;
Inga Ionesii, viceprimar;
Ilie Ceban, viceprimar;
Victor Chironda, viceprimar

4. Raport cu privire la organizarea activităților de salubrizare a orașului.
Raportori: Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi";
Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare

5. Raport cu privire la sesizările recepționate prin intermediul platformei electronice EU.CHISINAU.md.
Raportor: Adrian Talmaci, secretar interimar al Consiliului municipal Chișinău;
Pretorii de sector