Ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale

   639

Joi, 12.05.2022, ora 09:30, în incinta Preturii sectorului Centru, str. Bulgara, 43, va avea loc ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale a Consiliului municipal Chișinău. 

Ordinea de zi:

1. Cu privire la aprobarea planului Local Anticorupție pentru anii 2022-2025 

Raportor: Valeriu Bogdan, șef al Direcției Asistență Juridică