Pagina oficială a Municipiului Chișinău
  • Prima
  • /
  • Astăzi în oraș!
  • /
  • Comunicate de presă
  • /
  • Recepționarea actelor pentru acordarea compensațiilor la plata serviciilor comunale persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău, în sezonul rece 2019-2020

Recepționarea actelor pentru acordarea compensațiilor la plata serviciilor comunale persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău, în sezonul rece 2019-2020

   3094

Primăria municipiului Chișinău informează că din 10 octombrie 2019, persoanele defavorizate din municipiul Chișinău pot depune cereri de compensare a cheltuielilor la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale calculate în sezonul rece 2019-2020. Beneficiari ai facilităților menționate sunt familiile a căror venit global mediu lunar în anul calendaristic precedent nu a depășit suma de 3000 lei per persoană.

Depunerea actelor se face la întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ (nr. 1-23); la gestionarii fondului de locuințe (asociațiile de coproprietari în condominiu, asociațiile proprietarilor locuințelor privatizate, cooperativelor de construcții a locuințelor și blocurile locative departamentale, pentru cetățenii care locuiesc în blocurile gestionate de acestea; la preturile de sector (pentru cetățenii care locuiesc în sectorul particular), la primăriile orașelor, satelor (comunelor), din componența municipiului Chișinău, pentru cetățenii din teritoriile administrative respective.  

Precizăm că cetățenii care au beneficiat de compensații respective în perioada rece 2018-2019, vor depune cereri de confirmare privind solicitarea compensării cheltuielilor pentru resursele energetice și serviciile comunale, prin care declară că venitul lunar global este mai mic de 3000 lei per persoană și componența familiei a rămas aceeași.

Valoarea ajutorului la plata agentului termic este de 40% din costul facturii pentru încălzire (pentru familiile care locuiesc la bloc).

E de menționat că familiile cu venituri mici, de rând cu solicitarea de ajutor la plata agentului termic beneficiază, de asemenea, de compensarea diferenţei în urma majorării tarifului pentru transportarea deşeurilor menajere solide, precum şi pentru plata volumului de apă suplimentar calculat.

Persoanele care au în proprietate două sau mai multe locuințe pe teritoriul municipiului Chișinău nu pot beneficia de suport financiar la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice.

Acordarea compensațiilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău pentru plata resurselor energetice și serviciile comunale, în sezonul rece 2019-2020, va fi efectuată după aprobarea Regulamentului privind mecanismul de acordare a compensațiilor de către Consiliul municipal Chișinău.