Soluționarea problemei privind gestionarea deșeurilor menajere evacuate din gospodăriile oamenilor din localitățile: Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița

http://www.chisinau.md/ro/solutionarea-problemei-privind-gestionarea-deseurilor-menajere-evacuate-din-gosp-20292_276365.html

Primăria Municipiului Chișinău informează că pentru gospodăriile din suburbiile: Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița a fost soluționată problema legată de lipsa evacuării organizate a deșeurilor menajere.

Aceasta a fost posibil datorită implementării Proiectului intercomunitar „Colectarea deșeurilor solide în Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița”, susținut financiar de Programul USAID „Comunitatea mea”, administrațiile locale din cele patru suburbii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău.

Beneficiari finali vor fi circa 15 mii de locuitori.

În prezent, peste 2000 de gospodării au deja semnate contracte de evacuare organizată a deșeurilor menajere.

Una din provocările implementării proiectului pentru APL-urile de nivelul I a fost identificarea contribuției financiare proprii.

Această sarcină a fost asigurată de Primăria Municipiului Chișinău, care a răspuns apelului celor patru suburbii de a fi partener de investiții la proiect.

Costul total al proiectului a fost de 6,7 milioane lei, care a presupus achiziționarea a două autospeciale pentru evacuarea deșeurilor, a unui tractor multifuncțional și a 13500 de tomberoane, care au fost distribuite gratuit beneficiarilor. În anul 2022, Primăria Chișinău a investit 2,5 milioane de lei, pentru prima etapă a construcției unui garaj pentru tehnica de salubrizare achiziționată în cadrul proiectului.

Pentru etapa a doua a construcției garajului, pentru parcarea tehnicii de salubrizare pentru primăriile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița, în anul 2023, în bugetul municipal au fost prevăzuți 1,9 milioane de lei.

Datorită efortului comun s-a reușit îmbunătățirea calității și accesului populației din suburbii la serviciul de management al deșeurilor solide. Acest exemplu va fi continuat.

09.04.2024

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md