Simbolurie oraşului

http://www.chisinau.md/ro/simbolurie-orasului-20376_265881.html

Drapelul Chişinăului

 

Drapelul municipiului Chişinău a fost elaborat de pictorii Cheorghe Vrabie şi Eudochia Cojocaru-Vrabie şi aprobat de Primăria municipiului în şedinţa din 11 iunie 1998, iar de către Comisia Naţională de Heraldică - în şedinţa din 28 septembrie 1998. Stema și drapelul municipiului Chișinău au fost ajustate în urma decretrului Președintelui Republicii Molodva privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale mun. Chișinău. Astfel, simbolurile teritoriale ajustate ale municipiului Chișinău au fost aprobate prin Decizia Consiliului Municipal nr. 5/2 din 19 decembrie 2019.

Drapelul reprezintă o pânză rectangulară (1:2) albă, cu brîie înguste galbene, înscrise în șesimea de la mijloc, și purtând în centru, broșând, un scut heraldic de tip triunghiular (2/5h), încărcat cu stema mică a Chișinăului: în câmp albastru, o acvilă heraldică cu zborul coborât, galbenă, ciocată și membrată roșu; peste tot stema Țării Moldovei (pe roșu, un cap de bour, însoțit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică și la senestra de o semilună conturată, totul galben).

Dimensiunile Drapelului municipiului Chişinău, de regulă, sunt identice cu dimensiunile oficiale ale Drapelului de Stat al R. Moldova.

Drapelul municipiului Chişinău este simbolul oficial al autonomiei municipiului. El simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul comunităţii orăşeneşti, reflectând principiile dezvoltării ei democratice, bazate pe dorinţa de pace a locuitorilor urbei, respectul faţă de tradiţiile istorice şi culturale, valorile materiale şi spirituale autohtone.

Pe Drapelul municipiului este aplicată o broderie a elementelor lui, menţinându-se nuanţele cromatice ale originalului, precum şi dimensiunile stabilite. Când se reproduce drapelul este necesară respectarea originalului atât în varianta color, cât şi în cea grafică. Drapelul poate fi reprodus prin utilizarea altor tehnici şi tehnologii, în formă de steguleţe sau insigne, cu menţinerea proporţiilor stabilite.

Primăria deţine drepturile exclusive de confecţionare şi de comercializare a tuturor variantelor de reproducere a Drapelului.

Drapelul municipiului Chişinău se arborează permanent pe clădirile Primăriei mun. Chişinău, Consiliului mun. Chişinău, Preturilor de sector şi sediilor autorităţilor publice locale din subordinea mun. Chişinău. Drapelul municipiului poate fi arborat în timpul sărbătorilor oficiale, de hramul oraşului, în timpul unor ceremonii sau solemnităţi organizate de autorităţile locale, simultan cu Drapelul de Stat al Republicii Moldova.

Drapelul municipiului va fi coborât în bernă în semn de doliu, până la jumătate de hampă sau în vârful lancei, se va lega o panglică neagră, care va fi îndoită în două, cu capetele atârnate liber în jos. Lungimea panglicii trebuie să fie egală cu lungimea pânzei drapelului.

Stema municipiului Chişinău

Varianta actuală a stemei municipiului Chişinău, realizată de maestrul Gheorghe Vrabie, a fost aprobată la 8 august 1991 de către Comitetul Executiv al Consiliului municipal Chişinău de Deputaţi ai Poporului, care a decis reproducerea acesteia, începând cu 31 august 1991, pe ştampilele, blanchetele, insignele oraşului, pe obiectele design-ului urban şi pe cele de  informaţie. 

Varianta actuală se bazează pe stema municipiului Chişinău introdusă prin decretul regal din 31 iulie 1930, cu următoarea descriere oficială: „Pe scut albastru, o acvilă de aur, cu aripile lăsate în jos, privind spre dreapta. Peste tot: stema Moldovei. Scutul timbrat de o coloană murală cu 7 turnuri, care simbolizează şapte coline pe care este situat Chişinăul". 

În 1929, regele României Carol II a conferit Chişinăului pentru merite deosebite în renaşterea naţională a Basarabiei un vultur de aur pe un blazon gotic azuriu cu coroana municipiului deasupra, iar pe pieptul vulturului - un cap de bour în blazon roşu. Această stemă elaborată de o comisiei de heraldişti sub conducerea lui Paul Gore, a fost aprobată drept stemă a Chişinăului şi până în prezent n-a fost anulată legislativ nici de România, nici de Republica Moldova. 

Imnul Chişinăului 

Imnul municipiului Chişinău este o operă muzical-poetică, alcătuită în baza cântecului „Oraşul meu", muzică -Eugen Doga, versuri - Gheorghe Vodă. Imnul municipiului Chişinău este interpretat la şedinţa oficială, după validarea împuternicirilor primarului municipiului Chişinău, la deschiderea şi închiderea şedinţelor Consiliului municipal, la arborarea oficială a Drapelului mun. Chişinău, la sosirea şi plecare unor delegaţii oficiale invitate de autorităţile locale. Imnul mai poate fi interpretat la deschiderea şi închiderea sărbătorilor importante ale oraşului, la dezvelirea monumentelor şi plăcilor memoriale, în timpul înmânării unor distincţii, la desfăşurarea competiţiilor sportive orăşeneşti, precum şi la celebrarea căsătoriilor în cadrul oficiilor de stare civilă. În timpul interpretării imului, în semn de onor, ascultătorii vor sta în picioare.

Oraşul   meu

Oraşul meu din albe flori de piatră
În ploi de soare zi de zi scăldat
Mereu întinerind în vechea vatră,
Din cântec şi iubire înălţat.

Oraşul meu frumos ca niciodată,
Grădina mea cu cerul tău de dor,
În inimă te am pe viaţa toată
Şi-n graiul cel mai dulce te ador. 

La-la-la-la...

Îmi place să mă plimb prin el agale
Pe străzi de tei, castani şi trandafiri,
Să întâlnesc prietenii de şcoală
Cu zâmbet şi lumină în priviri. 

Oraşul meu etern ca o poveste,
Mereu îţi simt în piept suflarea ta,
Destinul meu, destinul tău ne este
Cu tine toată lumea e a mea. 

La-la-la-la... 

Visul alb al meu! 

Versuri de Gheorghe VODĂ, muzică - Eugen DOGA

 

 

15.08.2010

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md