Ordin nr. 22 din 29 mai 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea Avizului pentru documentația de proiect”

http://www.chisinau.md/ro/ordin-nr-22-din-29-mai-2020-cu-privire-la-20342_254767.html

public/publications/29555461_md_regulament.pdf
02.06.2020

© 2023. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate