Licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău, pe 24.05.2024

http://www.chisinau.md/ro/licitatie-pentru-obtinerea-dreptului-de-locatiune-a-incaperilor-cu-20292_276704.html

Primăria Municipiului Chișinău informează că vineri, 24 mai 2024, ora 10:00, în Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43, va avea loc licitația pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău.

La concurs sunt expuse diverse tipuri de încăperi și spații de pe 19 adrese, cu suprafețe cuprinse între 8,4 m² și 266 m², fără drept de privatizare, cu amplasare la etaj, la subsol, la parter, etaj tehnic, Parcul „Valea Morilor”, turnul de parașute, clădire-oficiu etc.

Cuantumul inițial al chiriei anuale pentru încăperile expuse la licitație variază de la 2035 lei până la 600 000 lei, iar termenul de locațiune este de 5-7 ani.

La concurs pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini.

Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil” SRL, următoarele acte:

  • cererea în forma stabilită;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
  • procura (în cazul participării prin reprezentant);
  •  copia actului de identitate;
  • documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.
23.05.2024

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md