Lansarea licitației privind modernizarea poligonului temporar de deșeuri din sectorul Ciocana

http://www.chisinau.md/ro/lansarea-licitatiei-privind-modernizarea-poligonului-temporar-de-deseuri-din-20292_273995.html

Primăria Municipiului Chișinău informează că a fost lansată licitația publică pentru modernizarea depozitului de deșeuri solide din sectorul Ciocana al capitalei.

Achiziția se desfășoară prin intermediul platformei electronice de achiziții a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html

Obiectivul licitației este de recultivare a depozitului de deșeuri solide de la Ciocana, cu asigurarea respectării tuturor standardelor și reglementărilor în vigoare, pentru a contribui la protejarea mediului și la reducerea poluării, dar şi construcția unei stații de transfer, ce va include şi o linie de sortare.

În această ordine de idei, operatorul municipal de salubrizare, ÎM Regia „Autosalubritate” invită companiile specializate la licitația de modernizare a depozitului de deșeuri solide din sectorul Ciocana Lot I, Lot II care prevede:

Lot 1: Proiectare și Construcție (Design and Build)  lucrări de închidere a depozitului de deșeuri existent la Ciocana, inclusiv instalarea sistemelor de colectare a gazelor de depozit și a levigatului.

Lot 2: Proiectarea și construcția stației de transfer Ciocana, proiectarea și construcția instalației de colectare și sortare separată a deșeurilor reciclabile.

Companiile interesate pot primi toate informațiile și documentația de tender, accesând link-ul de mai sus. La fel, acestea vor avea posibilitatea să participe la vizitele organizate în șantier și la ședințele de clarificare.

De menționat că, licitația se va desfășura în două etape, iar semnarea contractului este prevăzută pentru luna noiembrie, anul curent.

Recultivarea poligonului temporar de deșeuri solide de la Ciocana reprezintă unul din obiectivele Proiectului „Deșeuri solide Chișinău”, implementat de Î.M. Regia „Autosalubritate”, finanțat de Primăria Municipiului Chișinău, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P).

25.05.2023

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md