Dispoziția nr. 89-d din 3 februarie 2017 „Cu privire la crearea grupului de lucru din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în scopul analizării problemelor apărute în procesul dezbaterilor publice a proiectelor: ,,Schema complexă a transporturilor mun. Chișinău", ”Planul Urbanistic Zonal Centru mun. Chișinău", ”Analiza planului urbanistic general actual și formarea caietului de sarcini pentru reactualizarea acestuia”

http://www.chisinau.md/ro/dispozitia-nr-89-d-din-3-februarie-2017-cu-privire-la-20372_259222.html

public/publications/17439492_md_89_d.pdf
03.02.2017

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md