Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului Municipal Chișinău

http://www.chisinau.md/ro/directia-generala-cultura-si-patrimoniu-cultural-anunt-cu-20294_273558.html

Se anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la următoarele concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul a Direcției generale cultură și patrimoniu cultural a Consiliului municipal Chișinău:

- specialist principal, Direcția patrimoniu cultural imobil

- specialist principal, Direcția patrimoniu cultural imobil – 2 unități

- specialist principal, Secția inspectare monumente – 2 unități

- specialist principal, Direcția economico-financiară și evidența patrimoniului – 2 unități

- specialist superior, Secția analiză, monitorizare și managementul calității

- specialist principal, Direcția creație și evenimente culturale

          Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concursuri – 07 aprilie 2023.

24.03.2023

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md