A fost elaborat un plan de acţiuni pentru punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă

http://www.chisinau.md/ro/a-fost-elaborat-un-plan-de-actiuni-pentru-punerea-in-20292_237394.html

Potrivit planului de acţiuni, întreprinderea municipală „Infocom” va stopa distribuirea cotei-părţi din diferenţa de volum dintre contoarele comune ale blocurilor locative şi contoarele individuale din apartamentele acestora şi va recalcula sumele prezentate suplimentar spre plată pentru luna aprilie.

Avându-se în vedere nemulţumirile cetăţenilor privind modul în care s-a efectuat facturarea pentru consumul de apă în luna aprilie şi faptul că nu toate contoarele instalate în apartamentele consumatorilor au abateri de la condiţiile tehnice stabilite de către operatori şi acestea nu s-au uzat complet, serviciile municipale au elaborat un plan de acţiuni pentru punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Chişinău, aprobat printr-o decizie a Consiliului municipal la 25 martie a.c. Măsura a fost luată la indicaţia primarului general, Dorin Chirtoacă. 
Potrivit planului de acţiuni, întreprinderea municipală „Infocom” va stopa distribuirea cotei-părţi din diferenţa de volum dintre contoarele comune ale blocurilor locative şi contoarele individuale din apartamentele acestora şi va recalcula sumele prezentate suplimentar spre plată pentru luna aprilie, formate din diferenţa respectivă, cu excepţia  gestionarilor fondului locativ care au solicitat  distribuirea  volumului de apă total livrat blocurilor locative. 
Totodată, până la 30 iunie curent, S.A. „Apă-Canal Chişinău”, S.A. „Termocom” şi gestionarii fondului locativ vor examina suplimentar starea tehnică a contoarelor de apă potabilă şi caldă menajeră, instalate la branşamentele blocurilor de locuinţe. 
Planul de acţiuni.

Direcţia Relaţii Publice,
Primăria mun. Chişinău

29.05.2008

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md