Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

   465

Primăria Municipiului Chișinău informează că pe data de 05 iulie 2024, ora 10:00, va avea loc o nouă licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de încheiere a contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău.

Evenimentul se va desfășura în incinta sălii de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43.

La concurs sunt expuse spre vânzare-cumpărare 12 terenuri cu diverse destinații: construcție locativă, zona R3, construcție compatibilă cu zona C7, obiect compatibil cu zona R2, obiect compatibil cu zona R2-R3 etc. 

Loturile selectate pentru licitație au suprafețe cuprinse între 0,0209 ha și 1,1064 ha, iar prețul inițial variază de la 500 000 lei până la 10 000 000 lei.

De asemenea, la concurs sunt expuse 3 loturi pentru darea în locațiune. Destinația terenurilor respective este pentru parcări auto și pentru amenajări provizorii.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil” SRL, str. Armenească, 43, următoarele acte:

- cererea în forma stabilită;

- extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);

- procura (în cazul participării prin reprezentant);

- copia actului de identitate;

- documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.