Pagina oficială a Municipiului Chișinău

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE privind achiziționarea Lucrări de constructie a blocului locativ P+M în cadrul taberei de odihnă pentru copii „Poienița Veselă” prin procedura de achiziție Negociere fără Publicare

   837