Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii aprilie 2023 de către Instituția Publică Gimnaziul nr. 42 din or. Codru

   421