Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai 2021 de către Instituția Publică Gimnaziul nr.42 din or. Codru

   962