Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii august 2021 de către Instituția Publică Gimnaziul nr.42 din or. Codru

   932