Încercarea de preluare abuzivă a puterii de către guvernarea comunistă în Consiliul municipal Chişinău

   2023

Fracţiunile Partidului Liberal (PL), a Partidului Alianţa Moldova Noastră (AMN) şi a Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată trădarea coaliţiei democratice din Consiliul Municipal Chişinău (CMC) de către Partidul Social Democrat (PSD). După mai multe luni de sabotare a activităţii CMC, PSD a trecut făţiş în tabăra Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), a Partidului Popular Creştin Democrat (PPCD) şi a Partidului Umanist din Moldova (PUM). 
Fracţiunile PL, AMN şi PLDM îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu situaţia creată în Consiliul Municipal Chişinău. Pentru ziua de 6 iunie 2008 a fost convocată o şedinţă a Consiliului municipal Chişinău. Printre alte proiecte care urmau a fi examinate, un consilier al fractiunii Partidului Umanist a propus includerea pe ordinea de zi a chestiunii privind demiterea lui Mihai Ghimpu din funcţia de preşedinte al Consiliului municipal Chişinău şi alegerea unui alt preşedinte. Propunerea a fost susţinută de consilierii fracţiunii Partidului Comuniştilor (PCRM), fracţiunii Partidului Popular Creştin Democrat (PPCD), fracţiunii Partidului Social Democrat (PSD), de către consilierii Partidului Umanist (PUM) şi de către consilierul Mişcării social-politice „Ravnopravie”. 
În total, pentru demiterea lui Mihai Ghimpu au votat 27 de consilieri, număr insuficient de voturi pentru demiterea din funcţie a preşedintelui Consiliului municipal. Împotriva demiterii s-au pronunţat 19 consilieri. În conformitate cu art. 55 alin. (3), art. 1 si art. 50 alin. ( 1) din Legea administraţiei publice locale preşedintele Consiliului municipal Chişinău poate fi demis cu voturile a 2/3 din numărul consilierilor aleşi, adică cu cel puţin 34 de voturi. 
Preşedintele a continuat şedinţa şi a propus Consiliului dezbaterea următorului punct de pe ordinea de zi. În timpul dezbaterilor, preşedintele Mihai Ghimpu a fost ameninţat de doua ori cu răfuiala fizică de către consilierul Mişcării social-politice „Ravnopravie”, Valerii Klimenco. Au fost făcute mai multe încercări de a impune proiectul de decizie privind demiterea actualului preşedinte al CMC şi alegerea unui nou preşedinte, situaţia în CMC degenerând în dezordine. 
Consilierii fracţiunii PCRM de comun cu reprezentanţii fracţiunilor PPCD, PSD, PUM şi a consilierului Mişcării social-politice „Ravnopravie”, au blocat şedinţa consiliului şi au desfăşurat   în paralel o altă şedinţă, încercând uzurparea puterii în CMC şi promovarea lui Eduard Muşuc, lider al fracţiunii PSD la funcţia de preşedinte a CMC. Acţiunile acestui grup de consilieri au fost sprijinite de reprezentantul Ministerului Administraţiei Publice Locale, Ghenadie Gluscenco. 
Consilierii PCRM si PSD, precum şi reprezentantul Ministerului Administraţiei Publice Locale au exercitat presiuni asupra secretarului CMC, Valeriu Didencu, de a participa la şedinţa improvizată, pentru a -i conferi legitimitate. Secretarul CMC a refuzat să participe la acţiunile ilegale menţionate mai sus. 
Prin acţiunile întreprinse grupul sus numit a încălcat prevederile Legii administraţiei publice locale, normele şi principiile conţinute art. 3 şi art. 4 din Carta Europeana a Autonomiei Locale, ratificată de Republica Moldova în 1997. Fracţiunile Partidului Liberal, Partidului Alianţa „Moldova Noastră” şi Partidului Liberal-Democrat îşi exprimă îngrijorarea şi protestul în legătură cu acţiunile ilegale ale fracţiunilor PCRM, PPCD, PSD şi PUM, organizate de guvernarea comunistă. 
Totodată ne exprimăm profunda îngrijorare în legătură cu faptul că abaterile de la prevederile legii au devenit normalitate, iar ameninţările şi atacurile la persoană au devenit o practică curentă în CMC. PL, AMN şi PLDM condamnă metodele totalitare folosite de gruparea PCRM, PSD, PPCD şi PUM pentru atingerea scopurilor politice. Mai grav este faptul că prin aceasta se urmăreşte rezolvarea intereselor personale şi de grup. 
Primăria municipiului Chişinău s-a adresat organismelor internaţionale şi misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău despre situaţia creată in Consiliul Municipal Chişinău şi cere sancţionarea la nivel internaţional a Guvernului RM pentru presiunile exercitate asupra autorităţilor publice locale ale municipiului Chişinău. De asemenea cerem întreprinderea măsurilor necesare pentru asigurarea respectării angajamentelor internaţionale şi a legislaţiei interne de către Republica Moldova. 
PL, AMN şi PLDM declară că nu va ceda presiunilor şi va continua să lupte în CMC pentru dreptate şi adevăr, apărând în continuare interesele locuitorilor municipiului Chişinău. 
Chişinău, 
7 iunie 2008