Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Implementarea Proiectului Be Ready, co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Interreg Regiunea Dunării 2021-2027

   371

Primăria Municipiului Chișinău informează că, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare implementează  Proiectul Be Ready, co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Interreg Regiunea Dunării 2021-2027. 

Proiectul Be Ready (UrBan Heat Islands REsilience, prepAreDness and mitigation strategy) abordează capacitățile de schimbări climatice din Regiunea Dunării, luând în considerare abordările bazate pe ecosistem.  

Provocarea comună care trebuie abordată este insulele de căldură urbane (UHI). Valurile de căldură recente fără precedent demonstrează nevoia acută de a consolida pregătirea și capacitatea de adaptare a societății pentru a face față impactului schimbărilor climatice și a încuraja reziliența la nivel de oraș.

Be Ready își propune:

  • să ofere autorităților locale și regionale instrumente de cercetare, evaluare și operaționale pentru a înțelege mai bine UHI, factorii determinanți și efectele acesteia;
  • să creeze, să testeze și să valideze împreună soluții dezvoltate în comun pentru a atenua efectele UHI în orașe;
  • să sprijine orașele partenere în a dezvolta și adopta planuri de acțiune pentru o rezistență sporită la efectele UHI cu acțiuni specifice pentru promovarea măsurilor verzi, albastre sau albe.

Principalele rezultate ale proiectului includ metodologii și seturi de instrumente dezvoltate și implementate în comun pentru evaluarea riscului UHI, analiza datelor și modelarea la nivel de oraș; soluții co-proiectate pentru abordarea UHI, testate și revizuite de către colegi în mediul urban de 12 orașe pilot; o strategie comună pentru îmbunătățirea pregătirii și rezilienței împotriva schimbărilor climatice, care vizează autoritățile locale și regionale din regiunea Dunării; planuri de acțiune și perspective strategice transformatoare pentru partenerii participanți; recomandări de politici; un program de instruire bazat pe cursuri online, adresat partenerilor; campanii de conștientizare în 12 țări în perioada de 30 de luni.

Proiectul Be Ready folosește abordarea ClimateSandbox pentru a ajuta orașele să dezvolte și să implementeze inovații climatice, atât în tehnologie și servicii, cât și în politici și planificare urbană. Folosind instrumentul digital Climate Sandbox, proiectul își propune să arate beneficiile soluțiilor care pun accent pe mediul înconjurător, simplitate și estetică, contribuind la generarea de valoare și implicarea comunității în procesul de co-proiectare, de la concepere și dezvoltare până la implementare.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2026. 

Pagina web a proiectului: https://interreg-danube.eu/projects/be-ready