Pagina oficială a Municipiului Chișinău

(Video) Desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2024

   341

Primăria Municipiului Chișinău informează că joi au avut loc consultări publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Chișinău pe anul 2024”, cu participarea membrilor Consiliului consultativ al sportivilor din municipiul Chișinău, a membrilor Consiliului consultativ al persoanelor cu dezabilități și îngrijiri paleative, a membrilor Consiliului consultativ al artei și culturii din municipiu ș. a.   

Proiectul principalului document economic al municipiului Chișinău a fost prezentat de către Olesea Pșenițchi, șefa Direcției Generale Finanțe și de către Elena Brăgaru, șef-adjunct al Direcției de profil. De asemenea, la consultări au fost prezenți șefi de direcții și reprezentanți ai întreprinderilor municipale.

Veniturile generale ale bugetului municipal pentru anul 2024 se estimează în sumă de 7,56  miliarde lei și cheltuieli în sumă de 8,2 miliarde de lei.

Conform graficului, vineri, ora 16:00, sala CMC, vor avea loc consultări pe buget cu membrii Consiliului pentru dezvoltarea identității turistice a municipiului Chișinău de comun cu membrii ANTRIM și membrii Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova.

E de menționat că vor fi organizate consultări asupra proiectului de buget 2024 în toate sectoarele orașului, în incinta Preturilor de sector și în incinta Primăriei Chișinău, unde sunt invitate toate părțile interesate pentru dezbateri.  

Graficul consultărilor publice asupra proiectului de buget este publicat pe site-ul oficial al Primăriei Chișinău.

Îndemnăm toate părțile interesate să analizeze proiectul de buget, să participe la consultări până la data de 21 iunie 2024 și să expedieze propuneri până la data indicată, pe adresa de email: elena.bragaru.dgf@cmc.md.