Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Expedierea avizelor de plată la taxa pentru salubrizare pe anul 2023

   4042

Primăria Municipiului Chișinău informează contribuabilii din municipiu despre necesitatea achitării taxei pentru salubrizare, pentru perioada fiscală 2023. Această taxă este instituită și aprobată în temeiul art. 289, 290, 291 Cod Fiscal.

În context precizăm că subdiviziunea de profil, Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale, a expediat deja avizele de plată prin intermediul serviciilor poștale, iar plata enunțată urmează a fi efectuată de către fiecare subiect până la data de 31 iulie 2024, pentru perioada fiscală 2023.

Conform prevederilor Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 21/10 din 14 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023”, la pct. 10 din Anexa nr. 1, a fost aprobată taxa pentru salubrizare în mărime de 10 lei lunar pentru fiecare subiect al impunerii - persoană înscrisă la adresa declarată ca domiciliu, în funcție de apartament și bloc sau casă la sol.

Conform pct. 6 al Deciziei menționate supra, calculul taxei pentru anul 2023 pentru fiecare persoană înscrisă la adresa declarată ca domiciliu, a fost efectuat conform informațiilor furnizate de către Agenția Servicii Publice, din Registrul de Stat al Populației, la situația din 31 decembrie 2023.

Astfel, pe numele fiecărei persoane care este înscrisă la o adresă de domiciliu în municipiul Chișinău, a fost calculată taxa pentru salubrizare, iar fiecărei persoane înregistrate la o anumită adresă de domiciliu în orașul Chișinău i-a fost expediat un Aviz de plată privind taxa pentru salubrizare, întocmit corespunzător legislației fiscale, cu solicitarea respectuoasă de a onora benevol obligația fiscală calculată.

Plata acestei taxe urmează a fi efectuată de către fiecare subiect până la 31 iulie 2024, pentru perioada fiscală 2023.

Circa 420 000 de persoane din municipiul Chișinău vor primi asemenea avize de plată.

De facilități, conform Deciziei CMC nr. 21/10 din 14 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023”, la fel beneficiază:

  1. persoanele de vârstă pensionară, care au atins vârsta în conformitate cu legea privind sistemul public de pensii;
  2. Copiii cu vârsta de până la 18 ani.
  3. Persoanele cu dezabilități din copilărie.
  4. Persoanele cu dezabilități severe și accentuate (gradul I și II);
  5. Participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale  și independenței R. Moldova, participanții la acțiunile de luptă din Afganistan, participanții la lichidarea consecințelor avariei de la CAE Cernobîl dacă dețin grad de dezabilitate mediu (gr. III)

Taxa pentru salubrizare, în baza avizului de plată recepționat, la fel poate fi achitată prin intermediul:

  • Oficiilor poștale și băncilor comerciale (sucursalele sau filialele acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată.
  • Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice, disponibil pe pagina mpay.gov.md, cu selectarea serviciului ,,Obligații fiscale (SCITL)” .