Inițierea elaborării proiectului

Anunț de inițiere privind elaborarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor consiliului/comisiei de cenzori al întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu capital integral/majoritar municipal precum și instituțiilor publice și condițiile de remunerare a acestora”

Data publicării: 06.12.2023

Direcția management financiar anunță inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor  consiliului/comisiei de cenzori al întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu capital integral/majoritar municipal precum și instituțiilor publice și condițiile de remunerare a acestora”, începând cu data de 06.12.2023.

Scopul elaborării proiectului de decizie: stabilirea procedurii  clare și transparente privind procesul de selectare și numire a candidaților pentru funcția de membru al consiliului/comisiei de cenzori întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu capital integral/majoritar municipal precum și instituțiilor publice. Condițiile de selectare a candidaților, modul de instituire a comisiei de selectare și numire a candidaților, atribuțiile și modul de activitate a comisiei.

Necesitatea elaborării Regulamentului nou – prevederile regulamentului anterior, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.9/14 din 16 ianuarie 2019, sunt învechite, urmează  să fie elaborat un nou Regulament, în care vor fi descrise procedura de selectare și numire a candidaților pentru funcția de membru al consiliului/comisiei de cenzori întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu capital integral/majoritar municipal precum și instituțiilor publice.

Prevederile de bază ale Regulamentului vor fi:  

 1. Modul de selectare și numire a candidaților pentru funcția de membru al consiliului/comisiei de cenzori întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu capital integral/majoritar municipal precum și instituțiilor publice;
 2. Modul de instituire a Comisiei de selectare și numire a candidaților pentru funcția de membru al consiliului/comisiei de cenzori întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu capital integral/majoritar municipal precum și instituțiilor publice;
 3. Stabilirea atribuțiilor Comisiei de selectare și modul de activitate;
 4. Descrierea documentelor pentru depunerea dosarului candidatului.
 5. Criteriile de evaluare.

Proiectul de decizie va fi elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

 • Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală cu modificările ulterioare;
 • Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău;
 • Legea 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1053 din 11.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale;
 • Hotărârea de Guvern nr. 209 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al consiliului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora;
 • Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 87 din 10.02.2023 ,,Cu privire la арrоbаrеа Regulamentului-cadru de organizare și fuпсțiоnаrе а Instituției Medico-Sanitare Publice (I.M.S.P.) spitalicești”;
 • Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 1086 din 30.12.2016 ,,Cu privire la арrоbаrеа Regulamentului-cadru de organizare și fuпсțiоnаrе ale prestatorilor de servicii de sanatate”.

   Sugestiile și propunerile pot fi expediate din data de 19.12.2023, ora 17:00, pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Direcția management financiar), sau pe adresa electronică: dmf@pmc.md.

    Persoanele de contact:

 • Gaburea Tatiana, șef interimar al secției monitoring și analiză economică în cadrul Direcției management financiar, tel (022) 20-15-54.
 • Ianciu Aurica, specialist principal al secției monitoring și analiză economică în cadrul Direcției management financiar, tel (022) 20-16-98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Tatiana Gaburea
Subdiviziunea: Direcţia management financiar
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: 022) 20-15-54
 
Nume, prenume: Ianciu Aurica
Subdiviziunea: Direcţia management financiar
Funcția: Specialist principal
Telefon de contact: (022) 20-16-98

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md