Acordarea ajutorului material angajaților din blocurile alimentare ale grădinițelor din municipiul Chișinău

   431

Primăria Municipiului Chișinău informează că angajații blocurilor alimentare ale instituțiilor de educație timpurie din capitală și suburbii vor beneficia de un ajutor material în mărime de un salariu de funcție. O decizie în acest sens a fost aprobată joi de Consiliul Municipal Chișinău, la solicitarea Direcției generale educație, tineret și sport.

Drept sursă de acoperire a cheltuielilor ce țin de acordarea ajutorului material enunțat, în sumă de cca 1,7 milioane de lei, se consideră mijloacele financiare alocate din suma preconizată pentru mijloacele cu destinație specială, pentru instalarea pavilioanelor moderne și demolarea celor învechite în grădinițele de pe teritoriul municipiului.

E de menționat că în cele 128 de instituții de educație timpurie din Chișinău sunt prevăzute, conform statelor de personal, 600,5 unități de personal, însă în prezent activează 461 de persoane.

Potrivit notei informative prezentate de Direcția generală educație, tineret și sport, vârsta medie a personalului auxiliar de la blocurile alimentare constituie 57-65 de ani. În cazul când personalul demisionează, locurile vacante nu sunt suplinite, motivul principal fiind salariile neatractive, în comparație cu oferta existentă pe piața muncii.

Ajutorul material va fi acordat în baza cererii scrise, cu excepția persoanelor cărora le-au fost aplicate sancțiuni disciplinare.

Decizia a fost aprobată cu votul majorității consilierilor prezenți în sală. 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Citeste cu voce textul selectat WAY Linkuri WAY