• Prima   /  Primăria   /  Preturi de sector   /  Pretura Rîşcani   /  Comisiile constituite pe lîngă Pretura sectorului Rîşcani

  Comisiile constituite pe lîngă Pretura sectorului Rîşcani

  Nr.d/o

  Denumirea

  Preşedinte

  Periodicitatea

  1.

  Comisia pentru Situaţii Excepţionale

  Mihail Cîrlig

  La necessitate

  2.

  Comisia pentru asigurarea colectărilor de impozite în buget şi Fondul Social

  Valentin Ghincul

  Săptămînal

  3.

  Comisia pentru combaterea traficului de fiinţe umane

  Valentin Ghincul

  La necesitate

  4.

  Comisia administrativă

  Vasile Meriacre

  Săptămînal, joi, ora 15.00, bir.3

  5.

  Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului

  Valentin Ghincul

  A  IV-a zi de miercuri, ora 14.00, bir. 3

  6.

  Comisia pentru starea sanitară a sectorului

  Vasile Meriacre

  Săptămînal, vineri, ora 11.00, bir. 3

  7.

  Comisia pentru reducerea datoriilor acumulate la serviciile locativ-comunale prestate.

  Vasile Meriacre

  Săptămînal, joi, ora.10.00, bir. 3

  8.

  Comisia de stabilire a vechimii în muncă a funcţionarilor publici ai aparatului Preturii sectorului Rîşcani

  Mihail Cîrlig

  La necesitate

  9.

  Comisia de expertizare a valorii documentelor

  Adrian Talmaci

  La necesitate

  10.

  Comisia pentru eliberarea acordurilor privind vînzarea spaţiului locativ după privatizare, la care au participat copii mniori, precum şi la  punerea în gaj a bunurilor proprietate a minorilor

  Valentin Ghincul

  La necesitate

  11.

  Comisia pentru examinarea documentelor şi aprobarea deciziilor referitor la acordarea ajutoarelor sociale păturilor social-vulnerabile la achitarea srviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune, folosite pentru încălzire

  Vasile Meriacre

  La necesitate

  12.

  Comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie

  Mihail Cîrlig

  La necesitate