• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a municipiului Chişinău

  Adresa juridica - str. Mitropolitul Varlaam, 90 www.anofm.md 

  Şef Agenţie - ŞUPAC  Ala,  tel/fax 022-224-440   e-mail-aofmchisinau@anofm.md

  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a municipiului Chişinău (în continuare Agenţia) a fost creată în anul 2003 (fiind succesorul Oficiului forței de muncă) şi activează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Agentia activează în baza Regulamentului Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă raională, municipală, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, aprobat la Colegiul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 23 din 12 august 2003.

  Funcţiile principale ale Agenţiei sînt: 

  • informarea privind piaţa muncii, locurile de muncă libere şi condiţiile de ocupare a lor. Crearea condiţiilor pentru autoinformare şi autocăutarea locurilor de muncă potrivite, inclusive utilizînd instrumente electronice.
  • medierea muncii, asigurarea corelării cererii şi ofertei, punerea în legătură a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii care au declarat locuri de muncă libere.
  • administrarea măsurilor active şi programelor destinate şomerilor: cursuri de formare profesională, lucrări publice etc.
  • administrarea măsurilor pasive de protecţie socialã a şomerilor: stabilirea în condiţiile legii şi achitarea ajutorului de şomaj sau a alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională.
  • colectarea şi furnizarea informaţiilor despre piaţa muncii, întocmirea anuală a prognozei pieţei muncii şi a barometrului profesiilor.

  Conform schemei de încadrare a Agenţiei, activează 62 de specialişti care prestează servicii publice în domeniul ocupării forţei de muncă, atît persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cît şi angajatorilor din teritoriu.

  Toate serviciile oferite  angajatorilor şi cetăţenilor sunt gratuite.

  Servicii prestate angajatorilor:

  • suport la descrierea locurilor de muncă libere şi înregistrarea ofertelor în baza de date a Agenţiei şi pe portalul www.angajat.md.
  • suport în preselecţia şi repartizarea candidaţilor la locurile de muncă libere, în concordanţă cu cerinţele locului de muncă.
  • organizarea activităţilor care au drept scop recrutarea forţei de muncă necesare, inclusiv organizarea tîrgurilor locurilor de muncă.
  • seminare informative privind prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul ocupării forţei de muncă.
  • suport informaţional angajaţilor care urmează a fi concediaţi de către angajatorii din teritoriu, pentru a nu permite intrarea lor în şomaj.
  • contractăm servicii de formare profesională la solicitarea angajatorilor.(contract triplu: angajator - agenţia pentru ocuparea forţei de muncă - instituţia de invăţămînt).

  Servicii oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:

  • oferim informaţii privind locurile de muncă libere şi condiţiile de ocupare ale acestora; Medierea locurilor de muncă libere. Facilitarea legăturii cu potenţialii angajatori pentru ocuparea locurilor de muncă libere.
  • acces la baza de date a locurilor de muncă libere, Internet, portalul www.angajat.md, cabine telefonice pentru a facilita contactul cu angajatorii.
  • organizăm tîrguri a locurilor de muncă libere pentru ca persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să poată întâlni mai mulţi angajtori şi să negocieze direct posibilităţile de angajare. Organizăm tîrguri electronice JOB-FIRE pe platforma electronica www.e-angajare.md.
  • organizăm seminare informative; instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă (întocmirea CV-ului, scrisorii de motivare, prezentarea la interviuri ş.a.); treninguri în cadrul "Clubului Muncii".
  • oferim servicii de informare, consiliere şi orientare profesională - consultanţă ce ţine de orientarea profesională şi carieră.
  • oferim cursuri de formare profesională în scopul însuşirii profesiilor/meseriilor solicitate pe piaţa muncii (calificare, recalificare sau perfecţionare).
  • oferim suport la antrenarea persoanelor în activităţi cu caracter temporar, în folosul comunităţii, organizate de către administraţia publică locală şi susţinute financiar de către Agenţie.
  • acordăm servicii de preconcediere persoanelor ce urmează a fi disponibilizate pentru a cunoaşte prevederile legislaţiei în vigoare şi se integra în câmpul muncii.
  • achităm, în condiţiile Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea uni loc de muncă, ajutor de şomaj sau alocaţie de integrare sau reintegrare profesională.

   Portalul www.angajat.md  este punctul de întîlnire dintre angajatorii care recrutează personal şi cetăţenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

  Accesînd www.angajat.md persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot:

  • accesa posturile de muncă libere anunţate;
  • crea un CV introducînd datele personale în formularul deja definit;
  • vizualiza filme despre profesii;
  • profita de sfaturi utile la angajare;
  • afla informaţii privind serviciile şi programele gratuite oferite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă i agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă care au drept scop plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor.

  Angajatorii care caută forță de muncă pot:

  • să se înregistreze pe www.angajat.md;
  • publica de sine stătător ofertele de muncă, completînd formularul deja definit;
  • accesa baza de CV-uri pentru a găsi candidaţi potriviţi la ofertele de muncă disponibile;
  • beneficia de sfaturile specialiştilor în recrutare;
  • afla informaţii despre serviciile gratuite oferite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

  În cadrul Agenţiei activează 5 secţii pentru ocuparea forţei de muncă amplasate în sectoarele municipiului Chişinău.  

  Pentru a se înregistra şi primi statutul de şomer sunt necesare următoarele acte:

  • buletinul de identitate cu viza de domiciliu în mun. Chişinău;
  • acte de studii şi calificare;
  • carnetul de muncă (în cazul persoanelor provenite din muncă);
  • certificat privind lipsa gospodăriei ţărăneşti sau cotei de teren agricol (pentru cetăţenii din localităţile ce intră în componenţa municipiului Chişinău).

  Secţiile nominalizate prestează servicii cetăţenilor conform domiciliului, iar angajatorilor, conform adresei juridice, după cum urmează:

  Secţia pentru ocuparea forţei     de muncă sectorul Botanica

  (str. Nicolae Titulescu, 8)

  GHEŢIVU Alla

  şef secţie

  tel./fax 022-530-100

  tel.022-637-227

  alla.ghetivu@anofm.md

  Secţia pentru ocuparea forţei de muncă sectorul Buiucani

  (str. Constantin Stere, 10)

  RUSU Maria

  şef secţie

  tel/fax 02234-429

  tel.022-237-296

  maria.rusu@anofm.md

  Secţia pentru ocuparea forţei de muncă sectorul  Centru

  (str.Mitropolit Varlaam, 90)

  MEREUŢĂ Elena

  şef secţie

  tel/fax 022-227-570

  tel.022-225-317

  elena.mereuta@anofm.md

  Secţia pentru ocuparea forţei de muncă   sectorul Ciocana (bd. Mircea cel Bătrîn 5/3)

  RUSU  Tatiana

  şef secţie

  tel./fax 022-346-668

  tel.0-22-335-356

  tatiana.rusu@anofm.md

  Secţia pentru ocuparea forţei de muncă sectorul Rîşcani (str. Kiev, 6/1)

  DANILOVA Maria

  şef secţie

  tel./fax 022-438-093

  tel.0-22-310-815

  maria.danilova@anofm.md

   

  În cadrul Agenţiei activează Centrul de Informare „Piaţa Muncii" care oferă consultaţii şi informaţii tuturor cetăţenilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.   

  Centrul de Informare

  „Piaţa Muncii"

    (str.Mitrolpolit Varlaam 90 

        KUCIUK  Ala

  şef secţie

  tel.022-213-050

  022-224-087

  0-8000-1000 gratuit

  informare@anofm.md

  ala.kuciuk@anofm.md

   

  Centrul de Informare   „Piaţa Muncii", creează oportunităţi de integrare rapidă pe piaţa muncii, indiferent dacă cetăţenii sunt sau nu înregistraţi cu statut de şomer.

  Informarea cetăţenilor este  bazată pe principiul autoinformării şi autoservirii.

  Persoanele interesate pot accesa de sine stătător baza de date a locurilor de muncă libere, informaţiile  privind profesiile, cariera profesională, posibilităţi de instruire profesională, etc, prin resursele electronice de informare: pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă www.anofm.md  şi portalul  pieţei muncii www.angajat.md

  Centrul este dotat cu 15 calculatoare - posturi de autoinformare şi autocăutare a locurilor de muncă, 3 cabine telefonice. Astfel solicitanţii pot contacta  angajatorii care dispun de locuri de muncă libere. 

   În Centrul de Informare „Piaţa Muncii" se organizează: 

  • seminare informative în domeniul ocupării forţei de muncă şi protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,
  • seminare informative în domeniul orientării şi formării profesionale,
  • seminare instructive în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă,
  • seminare training „Clubul Muncii" ,
  • seminare informative pentru agenţii economici din municipiul Chişinău privind legislaţia în domeniul ocupării forţei de muncă - a treia zi de miercuri a lunii, ora 9.00,
  • activităţi de recrutare. 

  Mai multe informaţii pot fi obţinute la  Centrul de apel- Piaţa Muncii la numărul 080001000, apel gratuit de la telefonul fix din orice localitate  din Republica  Moldova;  +373 (22) 838-414  apel taxabil din străinătate sau la  e-mail  centrulapel@anofm.md   

   Program de lucru: luni-vineri orele 8.30-15.30