• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Agenţia municipală de ipotecă

  Agenţia municipală de ipotecă

  Adresa: mun. Chişinău, bd. Decebal 72/6, etajul 2

  Director - Petru Pripa

  Telefoane de contact 022 24 22 71
  Secţia vânzări 022 22 32 03, 022 55 11 01
  Sectia juridica 022 22 31 10
  Sectia supraveghere tehnica 022 22 32 25
  Program de lucru cu vizitatorii
  Luni, marti, miercuri 8,30 - 16,00
  Pauza de masa 13,00 - 14,00
  Joi, vineri 8,30 - 13,00

  Adresă WEB: http://www.ipoteca.md

  Istorie:

  Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău a fost fondată în anul 1999 de către Primăria municipiului Chişinău cu forma de organizare juridică societate pe acţiuni.

  Unul din scopurile principale ale Agenţiei este implementarea unor noi mecanisme în domeniul finanţării construcţiilor de locuinţe pentru extinderea accesului la locuinţe a cetăţenilor cu venituri medii şi mici.

  Funcţiile Agenţiei:

  În activitatea sa Agenţia execută următoarele funcţii:

  1. organizează finanţarea şi construieşte blocuri de locuinţe în calitate de beneficiar;
  2. încheie cu băncile comerciale contracte de acordare a creditelor pentru construcţia de locuinţe;
  3. încheie contracte de antrepriză pentru construcţia de locuinţe cu întreprinderi de construcţie;
  4. încheie contracte pentru elaborarea documentaţiei de proiect cu organizaţii de proiectare;
  5. încheie cu persoane fizice şi juridice contracte investiţionale pentru construcţia de locuinţe cu achitarea preţului apartamentelor în rate;
  6. organizează darea în exploatare a blocurilor de locuinţe construite;
  7. pregăteşte pachetul de documente pentru legalizarea dreptului de proprietate asupra locuinţelor construite din contul surselor investitorilor;
  8. efectuează inventarierea şi evaluarea bunurile imobiliare;
  9. efectuează operaţii de vânzare-cumpărare a locuinţelor şi altor obiecte imobiliare cu legalizarea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Personalul:

  În Agenţie sunt angajate 17 persoane - specialişti în domeniul administrării finanţelor, jurisprudenţei, economiei, lucrărilor de proiectare, construcţie. Conducătorii Agenţiei sunt persoane bine cunoscute în structurile administraţiei publice centrale, locale, în sfera pieţei financiar-bancare, de imobil, antreprenoriat, de producere a materialelor de construcţii etc.

  Istoria apariţiei Ipotecii:

  Noţiunea de Ipotecă a apărut pentru prima dată în secolul VI î.e.n. în Grecia, fiind introdusă de către arhonul Solon şi prevedea condiţii de asigurare a executării obligaţiunilor debitorului faţă de creditor prin punerea în gaj a terenului de pământ. Până atunci în Atena garant al gajului se considera însăşi debitorul personal, care în cazul neexecutării a obligaţiunilor asumate risca să devină rob pe viaţă, iar terenul de pământ trecea în proprietate moştenitorilor legali.

  În acest sens se elaborau condiţii concrete, iar la hotarul terenului ce aparţinea debitorului se instala un pilon cu indicaţia că proprietatea dată reprezintă pretenţii ale creditorului. Pe acest pilon cu denumirea de ipoteca (provine de la grecescul hypotheka - suport, stâlp, pilon, sprijin) se indicau toate datoriile proprietarului terenului.

  Mai târziu în acest scop se foloseau anumite cărţi numite ipotecare. În Grecia Antică fiecare persoană interesată avea acces la informaţia despre starea terenului de pământ concret. Institutul ipotecii s-a dezvoltat cu preponderenţă în perioada Imperiului Roman. În secolul I e.n. au fost create noi instituţii ipotecare, ce ofereau credite persoanelor particulare care puneau în gaj averea proprie.

  În perioada domniei imperatorului Antoniu Pia (sec. II e.n.) a fost elaborat un cadru legislativ special pentru reglementarea activităţii băncilor ipotecare, ce activau de rând cu alte bănci specializate, precum şi cu alte instituţii creditare - cum ar fi casele de economii şi asociaţiile de economii.

  Statul deseori acorda un ajutor considerabil creditării ipotecare. Pe timpul domniei imperatorului Traian au fost create fonduri speciale pentru susţinerea văduvelor şi a copiilor orfani, oferindu-li-se credite ipotecare cu dobânda de 5% anual. Sisteme financiare analogice au fost create şi în Rusia în sec. XIX, dar ajutor se acorda, îndeosebi, reprezentanţilor conducerii.

  Într-o perioadă relativ scurtă instituţia ipotecii a evoluat de la feducie (de la latinescul fiducia - adică afacere încheiată în baza încrederii) până la un stadiu mai progresist - pignus (de la latinescul pignus - gaj neformal) şi mai târziu la ipotecă.

  În cazul fiduciei obiectul gajat era transmis în proprietate creditorului, iar acesta era în drept să întoarcă obiectul gajat - imobilul, debitorului după executarea de către acesta a obligaţiunilor indicate în contract, sau să întoarcă debitorului gajul, renunţând la pretenţiile băneşti.

  Contractul pignus nu prevedea transmiterea imobilului gajat în proprietate, ci doar spre folosinţă, ca garanţie privind asigurarea obligaţiunii creditare. Creditorul nu avea dreptul de a păstra obiectul gajat şi putea să-l înstrăineze doar în cazul când debitorul nu-şi putea onora obligaţiunile, restituindu-i creditorului doar diferenţa dintre preţul de vânzare şi restul sumei datorate.

  În cazul ipotecii, averea (obiectul gajului) rămânea în proprietatea debitorului (datornicului), iar creditorul avea dreptul de a folosi obiectul gajat şi chiar de a-l înstrăina (vinde), compensând datoria din suma obţinută în urma vânzării.

  Rezultatele obţinute:

  În perioada de activitate Agenţia a construit 22 blocuri locative cu o capacitate totală de 1199 ap,. Ca rezultat circa 1900 de familii şi-au îmbunătăţit condiţiile de locuire.

  Agenţia conlucrează cu circa 20 firme de construcţie (antreprenori generali, subantreprenori şi întreprinderi de fabricare a articolelor şi materialelor de construcţii), organizaţii de proiectare, bănci comerciale. Prin activitatea sa Agenţia a stimulat activitatea sectoarelor de producere a materialelor de construcţie, a instituţiilor de proiectare, s-au creat circa 600 noi locuri de muncă în economia naţională. Agenţia de Ipotecă colaborează cu specialişti din Germania în vederea studierii bazei juridice şi normative a modelului german de creditare ipotecară în construcţia de locuinţe, adaptarea lui la condiţiile economice ale Republicii Moldova. Implementarea treptată a acestui model în ţara noastră va spori accesul la locuinţe pentru cetăţenii cu venituri familiale neesenţiale. Are loc schimbul de experienţă în construcţia locuinţelor ipotecare cu colegii din România, Ukraina, Rusia.

  La construirea locuinţelor Agenţia utilizează tehnologii noi la executarea elementelor constructive, materiale şi utilaje tehnice moderne: ferestre termopan, sisteme de încălzire individuale pentru fiecare apartament în parte etc. care sporesc gradul de confort în locuinţe.

  Cea mai impunătoare credibilitate a populaţiei faţă de AMIC este volumul de construcţie în creştere. În anul 1999 Agenţia a construit o singură casă de locuit cu 72 apartamente. În următorii ani volumul de dare în exploatare a clădirilor a crescut până la 4 blocuri locative anual - în anul 2002 şi 2005. Actualmente 15 obiective se află la diferite faze de construcţie. Acesta este cel mai înalt indice privind construcţia blocurilor locative cu multe etaje în piaţa de locuinţe a mun. Chişinău printre celelalte întreprinderi developeri. Până în anul 2010 Agenţia prognozează să construiască circa 3000 locuinţe.