• vezi mai mult
  CONSULTĂRI PUBLICE: ”Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu numerele cadastrale 0100110465 și 0100110599 din bd. Decebal, 99”   
  Program zilnic de întreținere a drumurilor și salubrizare a teritoriului   
  Conferința anuală a cadrelor didactice din municipiul Chișinău   
  Iarmaroace școlare în sectoarele Capitalei   
 • Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Studiu privind evaluarea impactului asupra mediului şi social al proiectului de colectare şi prelucrare a deşeurilor solide din municipiul Chişinău

  Studiu privind evaluarea impactului asupra mediului şi social al proiectului de colectare şi prelucrare a deşeurilor solide din municipiul Chişinău

   25.07.2017    4 Accesări    

  Primăria Chişinău prezintă Studiul privind evaluarea impactului asupra mediului şi social al Proiectului de colectare, sortare, stocare şi prelucrare a deşeurilor solide din municipiu.

  Proiectul de colectare, sortare, stocare şi prelucrare a deşeurilor solide din municipiu va fi implementat de Primăria Chişinău şi ÎM Regia „Autosalubritate", cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

  Responsabil din cadrul administraţiei publice locale de implementarea proiectului, inclusiv persoana care va oferi răspunsurile legate de Studiul privind evaluarea impactului de mediu şi social, este Victor Serghienco, tel. 022-74-09-19.   

  EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU ܇ȘI SOCIAL - ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

  PLANUL DE ACȚIUNI SOCIALE ȘI DE MEDIU  - ENVIROMENTAL AND SOCIAL ACTION PLAN

  REZUMAT NON TEHNIC  - NON-TECHNICAL SUMMARY  

  EVALUAREA RISCURILOR HIDROLOGICE  - HYDROGEOLOGICAL RISK ASSESSMENT  

  PLAN DE IMPLICARE A PĂRȚILOR INTERESATE  - STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN  

  CADRU DE RESTABILIRE A MIJLOACELOR DE TRAI  - LIVELIHOOD RESTORATION FRAMEWORK