• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Construcția străzii Vasile Alecsandri

  Construcția străzii Vasile Alecsandri

   19.02.2016 10:00    3141 Accesări     1  

  Urmare a articolului „Renovarea străzii Alecsandri. Noutăți de pe front", publicat pe pagina web http://victorchironda.eu/2016/02/16/renovarea-strazii-alecsandri-noutati-de-pe-front/, care se referă la lucrările de reabilitare a str. Vasile Alecsandri, Direcţia generală transport public și căi de comunicație face următoarele precizări:

  Reabilitarea străzii Vasile Alecsandri este partea componentă a proiectului de „Reabilitarea rețelei de străzi si trotuare, crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet 1: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, C. Negruzzi, str. V. Alecsandri)" în cadrul Proiectului Sectorial de Drumuri Urbane (Pachet 1: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, C. Negruzzi, str. V. Alecsandri; Pachet 2: str. Tighina, Alexandru cel Bun, 31 August 1989). Scopul proiectului este reabilitarea străzilor prin îmbunătățirea condițiilor de circulație a transportului, de asemenea și a pietonilor.

  Lucrările de reabilitarea străzilor principale în zona centrală a municipiului Chişinău constau în:

  -          reabilitarea carosabilului
  -          reabilitarea trotuarelor
  -          amenajarea parcărilor existente și suplimentare
  -          reabilitarea canalizării pluviale
  -          modernizarea iluminatului stradal.

  Finanțarea lucrărilor menționate este asigurată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Fondul Special de Energie Verde. 

  Toate străzile incluse în Proiect beneficiază, de asemenea, de înnoirea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, energie termică și a echipamentelor de organizare a traficului, finanțarea fiind asigurată de către Municipalitate.

  Proiectul tehnic a fost elaborat de Institutul Municipal de proiectări „CHIȘINĂUPROIECT", ținând cont de cerințele Beneficiarului și Finanțatorilor și, ulterior, supus în mod obligatoriu avizărilor și verificărilor de rigoare.

  Menționăm că în prezent pe șantierul din str. Vasile Alecsandri se desfășoară lucrări de construcție, iar după finalizarea acestora aspectul străzilor incluse în Pachetul 1 de străzi: V. Alecsandri, bd. C. Negruzzi și Ștefan cel Mare și Sfânt va fi îmbunătățit considerabil.

  În conformitate cu proiectul tehnic, reabilitarea străzii V. Alecsandri se efectuează pe tronsonul cuprins între str. Albișoara și str. A. Mateevici, în limita bordurilor existente, iar  amenajarea trotuarelor se efectuează până la hotarul construcţiilor.

  Referitor la lățimea trotuarelor, s-a ținut cont de intensitatea pietonilor pe anumite sectoare de străzi, evident și cerințele tehnice în vigoare, în rezultat lățimea trotuarelor în cazul străzii V. Alecsandri variază între 2,5m (sectorul de la PC 12+00 - 12+80 din preajma intersecției cu str. M. Varlaam) până la 4,0 m în dependență de lățimea amprizei străzii. Pavajul utilizat la amenajarea trotuarelor a fost examinat și aprobat, ținând cont de:  funcționalitatea, durabilitatea în termen și posibilitatea în caz de necesitate a demontării și montării fără afecțiuni deosebite.

  Executarea lucrărilor de pavare se execută cu utilaje speciale conform cerințelor, devieri de la cerințele tehnice minime de execuție nu sunt. La momentul finalizării lucrărilor va fi organizată o inspectare detaliată pe toată suprafața trotuarelor și parcărilor unde vor fi specificate toate neregulile care pot apărea și cerința către Contractor privind remedierea tuturor obiecțiilor. Unele obiecții prezentate în informație cu adevărat se confirmă și Contractorul va fi impus să refacă rosturile între pavaj și bordură și în jurul capacelor căminelor. E necesar de menționat, că lucrările enumerate mai sus sunt în perioada de execuție/șantier și evident nu au un aspect corespunzător pentru finalizarea lucrărilor.

  Cu referire la parcări, trebuie să fim conștienți de faptul necesității creării locurilor noi de parcare, problema menționată în repetate rânduri a fost cerută de către locuitorii municipiului, dar și amenajarea corespunzătoare a parcărilor existente. Suplimentar, această impunere a fost expusă de către partenerii de dezvoltare/Finanțatorii. Propunerea expusă în informația prezentată privind parcarea vehiculelor pe suprafața trotuarului tehnic și pe partea carosabilă nu poate fi acceptată din motivul nerespectării Regulamentului Circulației Rutiere.

  Privitor la posibilitatea de deplasare a pietonilor de la trotuarul tehnic spre trotuarul pietonal, va fi asigurată prin amenajarea scărilor conform Proiectului în zona debleului din preajma intersecției cu str. Albișoara. Până la finalizarea lucrărilor pe str. V. Alecsandri, aceste lucrări vor fi executate.

  O altă obiecție expusă în informație a fost lipsa amenajării coborârii trecerilor cu pavaj de pe trotuare spre trecerile pietonale peste străzi. În informația expusă au fost prezentate 2 treceri executate până la începerea lucrărilor de reabilitare. Conform Proiectului, acestea și celelalte treceri de pe trotuare spre stradă vor fi amenajate cu rampe pavate, având partea liberă a bordurii spre carosabil de 4 cm. Această soluție este conform Cerințelor Tehnice de Proiectare în vigoare.

  Actualmente, fiind în perioada lunilor de iarnă, o mare parte din lucrările la șantier au fost stopate și evident, că perioada respectivă este cea mai nefavorabilă pentru menținerea șantierului într-o ordine necesară. Pe parcursul ultimilor 2 săptămâni, Constructorul a revenit la șantier și își mobilizează utilajele și personalul necesar pentru aducerea în ordine și menținerea pe parcurs a zonelor de lucrări cu evacuarea reziduurilor și renovarea indicatoarelor, îngrădirilor, în deosebi având ca scop asigurarea siguranței deplasării pietonilor, dar în caz de necesitate, și redirecționarea/închiderea unor sectoare de trotuare și pavaje pe perioada de execuție așa cum se practică în mai multe țări din vecinătate.

  De menționat că unele sectoare de trotuar pietonal nu au fost amenajate până în prezent din cauza reproiectării acestora, condiționată de depistarea rețelelor inginerești. Acestea din urmă sunt funcționale și necesită lucrări complexe de repoziționare.

  În ceea ce privește scările agenților economici vă informăm că până în prezent au fost demolate acele scări care afectau nemijlocit circulația liberă a pietonilor, conform normativelor în vigoare. Preturile de sector colaborează cu agenții economici având ca scop reamplasarea, minimizarea dimensională și întreținerea aspectului estetic a acestora.

  Cu referire la spațiile verzi ale străzii V. Alecsandri, ținem să menționăm că documentaţia de proiect cuprinde și un studiu de mediu prin care sunt examinate şi studiate toate componentele de mediu.

  Conform proceselor verbale eliberate de ÎM „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi", s-a constat că în urma reabilitării străzii V. Alecsandri poate fi afectat un număr semnificativ de arbori cu următoarea caracteristică:

  Locație

  Număr aproximativ de copaci ce pot fi afectați

  Caracteristica/stare 

  V. Alecsandri (str. Albișoara – A. Mateevici)

  122

  Nesatisfăcătoare

  51

  Pericol pentru transport şi pietoni

  22

  Stare satisfăcătoare

  49

  Tăierea oricărei vegetaţii fitosanitare corespunzătoare se execută numai în baza autorizaţiei eliberate de organele de mediu.

  În scopul recuperării spaţiilor verzi afectate de lucrări şi în scopul restabilirii arborilor uscaţi şi bolnavi, serviciile municipale responsabile asigură plantarea de-a lungul străzilor reabilitate sau în adiacenţa lor minim cantitatea de arbori defrişaţi. Stratul de sol fertil din zona verde a străzilor va fi recultivat la finalizarea lucrărilor de reabilitare a străzilor. Suprafaţa lor rămâne neschimbată.

  Astfel, pe parcursul anului 2015 au fost executate lucrări de doborâre, curățare și plantare a arborilor și arbuștilor în aliniamentele străzii V. Alecsandri. Din aliniamentul străzii au fost defrișați 112 arbori, 25 curățați și plantați 95 puieți de specia tei și 150 arbuști de specia ienupăr. Totodată, suplimentar este planificată plantarea a 20 arbori în aliniamentele străzii V. Alecsandri.