• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectelor de decizie ale Consiliului Municipal Chișinău pentru modificarea regulamentelor în vederea gestionării patrimoniului municipal

  ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectelor de decizie ale Consiliului Municipal Chișinău pentru modificarea regulamentelor în vederea gestionării patrimoniului municipal

   23.08.2021 12:40     

  Direcția generală economie, comerț și turism anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie ale Consiliului Municipal Chișinău pentru modificarea:

  - Regulamentului privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a  municipiului Chișinău;

   -Regulamentului cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău;

  - Regulamentul gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă - proprietate municipală.

  Inițiativa este conformă art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și art. 9 din Legea 239/2008 privind transparența în procesul decizional

  Elaborarea proiectelor derivă din intenția administrației publice a municipiului Chișinău de a perfecționa cadrul local de reglementare, fortificarea procedurilor de control intern privind gestionarea, evidența și monitorizarea modului de valorificare a patrimoniului municipal, îmbunătăți procesul de desfășurare a licitațiilor pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, sporirea veniturilor la bugetul municipal. 

  În context, Direcția generală economie, comerț și turism solicită părților interesate să prezinte propuneri și recomandări de modificare a normelor în vigoare. Acestea pot fi expediate până în data de 3 septembrie, la adresa de e-mail: dgect@cmc.md, la numărul de telefon: 022-226-338 sau pe adresa: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106.

  Materiale aferente