• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Consultare publică  /  Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Calea Orheiului – Tudor Vladimirescu – bd. Renașterii Naționale – str-la 2 Pietrăriei – Carierei, municipiul Chișinău

  Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Calea Orheiului – Tudor Vladimirescu – bd. Renașterii Naționale – str-la 2 Pietrăriei – Carierei, municipiul Chișinău

   24.06.2020 17:14     

  Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, anunță despre inițierea procedurii de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Calea Orheiului – Tudor Vladimirescu – bd. Renașterii Naționale – str-la 2 Pietrăriei – Carierei, municipiul Chișinău.

  BENEFICIAR: Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare

  ELABORATOR: I.M.P. „CHIȘINĂUPROIECT” 

  INVESTITOR: „GHERCOM-PRIM” S.R.L.

  NECESITATEA: La momentul actual nu există documentaţie de urbanism aprobată, care să ofere atât soluţii conceptuale, cât şi soluții concrete pentru determinarea parametrilor de valorificare a destinației terenurilor sau caracteristicilor arhitectural-planimetrice ale eventualelor construcţii ce pot fi amplasate în zonă. Zona este localizată la intersecţia străzilor magistrale şi intrarea de nord în capitală şi dispune de potenţialul de a deveni una din cele mai reprezentative din Chişinău. Se constată, că nu este valorificată conform cerinţelor actuale, fiind practic abandonată. Zona nu este asigurată suficient cu infrastructura de circulaţie pentru transport şi pietoni, cu toate elementele infrastructurii tehnico-edilitare, având în vecinătatea imediată amplasată clădirea Circului, pentru care este înaintată către Guvernul RM, propunerea de atribuire a statutului de monument de importanță locală.

  PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI 

  Publicul este invitat sa transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 25.06.2020 – 30.06.2020. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare și vor fi transmise la adresa Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare (municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83) sau la adresele de email (dgaurf@cmc.md, buzuvictor@gmail.com). 

  DGAURF va colecta și va transmite elaboratorului eventualele opinii /observații formulate.

  Elaboratorul va argumenta preluarea/nepreluarea opiniilor/observațiilor formulate.

  Dispoziția nr. 293-d din 19 iunie 2020