• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Decizii CMC

  Decizii CMC

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Decizia nr. 4/8 din 19.05.2022 „Despre operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 14/4-17 din 03.04.2003 și nr. 16/42-131 din 22.12.2004 „Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din bd. Dacia, 37/1 lit. A (subsol, parter, etaj tehnic) Societății invalizilor din municipiul Chișinău”
  85 Accesări  
  20.05.2022 18:01 româna
  Decizia nr. 4/7 din 19.05.2022 „Cu privire la aplicarea scutirii parțiale la plata de locațiune pentru încăperile închiriate de către „MODA” S.A. din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, lit. D (parter, antresol)”
  67 Accesări  
  20.05.2022 17:58 româna
  Decizia nr. 4/6 din 17.05.2022 „Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite”
  28 Accesări  
  20.05.2022 17:58
  Decizia nr. 4/5 din 17.05.2022 „Cu privire la transmiterea unor încăperi din str. Mitropolit Varlaam, 90 lit. A (etajul 1)”
  67 Accesări  
  20.05.2022 17:56 româna
  Decizia nr. 4/4 din 17.05.2022 „Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, 37/1 lit. A (etajul 1, demisol) Preturii sectorului Botanica”
  53 Accesări  
  20.05.2022 17:54 româna
  Decizia nr. 4/3 din 17.05.2022 „Cu privire la transmiterea autocamioanelor specializate GAZ-5319 în gestiune economică”
  52 Accesări  
  20.05.2022 17:53 româna
  Decizia nr. 4/2 din 17.05.2022 „Cu privire la amenajarea unor curți ale blocurilor de locuit”
  66 Accesări  
  20.05.2022 17:50 româna
  Decizia nr. 4/1 din 17.05.2022 „Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2022-2025”
  58 Accesări  
  20.05.2022 17:45 româna
  Decizia nr. 3/35-2 din 29.04.2022 ,,Cu privire la adjudecarea la licitație funciară a dreptului de locațiune asupra unui sector de teren din Calea Basarabiei (nr. cad. 0100117778)”
  229 Accesări  
  11.05.2022 14:43 româna
  Decizia nr. 3/35-5 din 29.04.2022 ,,Cu privire la formarea unor bunuri imobile( terenuri) din str. Bisericii, 14, transmiterea în proprietate privată comună și adjudecarea la licitație funciară”
  178 Accesări  
  11.05.2022 14:38 româna
  Decizia nr. 3/34-1 din 29.04.2022 ,,Cu privire la executarea hotărârii definitive și irevocabile a Curții de Apel Chișinău nr. 3-2758/09 din 20.08.2009 privind darea în locațiune a unui lot de pământ din str. Alecu Russo, 65/1 SRL „MONTES-GRUP”
  166 Accesări  
  11.05.2022 14:24 româna
  Decizia nr. 3/29-6 din 28.04.2022 ,,Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din Calea Ieșilor, 30/G și, respectiv, stabilirea relațiilor de superficie contractuală”
  188 Accesări  
  11.05.2022 14:22 româna
  Decizia nr. 3/29-1 din 28.04.2022 ,,Cu privire la formarea bunurilor imobile și transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str-la Băcioii Noi, 3”
  146 Accesări  
  11.05.2022 14:20 româna
  Decizia nr. 3/22 din 27.04.2022 ,,Cu privire la operarea de modificări în decizia CMC nr. 7/27 din 23.10.2018 „Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” către Consiliul orașului Vadul lui Vodă”
  151 Accesări  
  11.05.2022 14:16 româna
  Decizia nr. 3/34-1 din 29.04.2022 ,,Cu privire la executarea hotărârii definitive și irevocabile a Curții de Apel Chișinău nr. 3-2758/09 din 20.08.2009 privind darea în locațiune a unui lot de pământ din str. Alecu Russo, 65/1 SRL „MONTES-GRUP”
  108 Accesări  
  11.05.2022 14:10 româna
  Decizie 3/38 din 28.04.2022 ,,Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul din perimetrul străzilor Ceucari-Socoleni-Iazului”
  146 Accesări  
  11.05.2022 13:40 româna
  Decizia nr. 3/37 ,,Cu privire la transmiterea unei platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere de la balanța direcției generale locativ-comunale la balanța ÎM Regia „Autosalubritate” din 29.04.2022”
  177 Accesări  
  06.05.2022 17:10 româna
  Decizia nr. 3/36 din 29.04.2022 ,,Cu privire la transmiterea unor containere pentru deșeuri de la balanța direcției generale locativ-comunale la balanța ÎM Regia „Autosalubritate” din cadrul Consiliului Municipal Chișinău”
  151 Accesări  
  06.05.2022 17:08 româna
  Decizia nr. 3/33 din 29.04.2022 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 1/11-1 din 21.01.2021”
  208 Accesări  
  06.05.2022 17:06 româna
  Decizia nr. 3/31 din 29.04.2022 ,,Cu privire la modificarea hotarelor terenului cu numărul cadastral 0100306027 din str.Meșterul Manole, 14/2, proprietate privată a SRL „ACHIRA-GRUP”
  142 Accesări  
  06.05.2022 17:05 româna
  1 2 3 4 5 6 »»