Prima      Contact      Harta
 
Prima » Informa?ii publice » Licita?ii ?i achizi?ii curente
Licita?ii ?i achizi?ii curente
ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   Iunie   Iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
1   3   4   5   6   8   9   10   12   13   15   17   19   27   28  
 
01.07.2015 Concurs prin cererea ofertelor de pre?uri nr. 15/01707 din 10.07.2015 privind achizi?ionarea serviciilor de predare a limbii engleze (cursuri)
Vezi în : româna     // 44.841 Kb   Acces?ri: 235
09.07.2014 List? Proceduri de achizi?ie, Direc?ia Construc?ii Capitale
Vezi în : româna     // 30.5 Kb   Acces?ri: 314
03.07.2014 PLANUL DE ACHIZI?II PUBLICE AL DIREC?IEI GENERALE FINAN?E A CONSILIULUI MUNICIPAL CHI?IN?U PENTRU ANUL 2014
Vezi în : româna     // 64 Kb   Acces?ri: 542
19.07.2013 Concursuri prin cererea ofertelor de pre?: nr. 3634-op/13, nr. 3635-op/13
Direc?ia general? locativ-comunal? ?i amenajare anun??:Concurs prin cererea ofertelor de pre? nr. 3634-op/13 - achizi?ia lucr?rilor de repara?ie a fa?adei blocului din str. Diordi??, 4 Cod CPV: 45443000-4, care va avea loc pe 29.07.13 , ora 10.00, str. M. Eminescu, 33.Concurs prin cererea ofertelor de pret nr. 3635-op/13 - achizi?ia lucr?rilor de iluminare a locurilor de uz comun, Cod CPV: 45310000-3, care va avea loc pe 29.07.13 , ora 14.00, str. M. Eminescu,
    Acces?ri: 1029
15.07.2013 Licita?ii publice LP nr. 1156/13, LP nr. 1180/13, LP nr. 1178/13
Vezi în : româna     // 25.5 Kb   Acces?ri: 316
08.07.2013 Licita?ia public? nr. 1134/13
Direc?ia general? locativ-comunal? ?i amenajare anun??:Licita?ia public? nr. 1134/13 - achizi?ia pieselor de schimb ?i accesoriilor pentru tehnica specializat? Hako, Cod CPV: 34300000-0, care va avea loc pe 22.07.13 , ora 10.00, str. M. Eminescu, 33.Relatii la telefon 022-24-12-21
    Acces?ri: 654
05.07.2013 Licita?ii publice LP nr.1138/13; LP nr.1132/13
„Alimentarea cu ap? a sectorului locativ din com. Bude?ti;„Construc?ia centralei termice cu gaze naturale la gr?dini?a de copiinr. 133 din str. Universit??ii, 1, mun. Chi?inin?u”.
Vezi în : româna     // 28.5 Kb   Acces?ri: 244
17.07.2012 Licita?ii publice Nr. 1461/ 12, Nr. 1465/ 12, Nr. 1472/ 12 ?i Nr. 1473/ 12
Autoritate contractant?: ÎM Direc?ia Construc?ii Capitale a Prim?riei mun. Chi?in?u Obiectul achizi?iei: ,,Construc?ia re?elelor de canalizare din str. Livezilor, dintre str. A. Badica - T. Vladimirescu ?i dintre atr. A. Badica-Cartu?a";Obiectul achizi?iei: ,,Repara?ia capital? a bibliotecii publice,,Tîrgovi?te" din str. I. Creang 82/1";Obiectul achizi?iei: "Construc?ia canaliz?rii menajer-fecaloide din str. Simion Murafa, mun. Chi?in?u";Obiectul achizi?iei: "Schimbarea geamurilor la Liceul Sportiv nr. 2 din str. A. Russo sect. Ciocana, mun. Chi?in?u"
Vezi în : româna     // 51.5 Kb   Acces?ri: 294
13.07.2012 Anun? licita?ii, Direc?ia Educa?ie, Tineret ?i Sport, sectorul Botanica
Vezi în : româna       Acces?ri: 288
12.07.2012 Licita?ie public? nr. 1417/12
Direc?ia general? locativ comunal? ?i amenajare a Consiliului Municipal Chi?in?u anun?? despre desf??urarea licita?iei privind achizi?ionarea materialelor de construc?ie (bikroelast).
Vezi în : româna     // 23.5 Kb   Acces?ri: 218
10.07.2012 Licita?ie public? Nr. 1441/ 12
Autoritate contractant?: ÎM Direc?ia Construc?ii Capitale a Prim?riei mun. Chi?in?u;Obiectul achizi?iei: ,,Amplasarea compozi?iei sculpturale în memoria victemelor deport?rii regimului comunist, cu amenajarea complex? a scuarului existent ?i reconstruc?ia havuzului din fa?a G?rii Feroviare, mun. Chi?in?u"
Vezi în : româna     // 26 Kb   Acces?ri: 203
06.07.2012 Licita?ie public? Nr. 1408/ 12
Autoritate contractant?: ÎM Direc?ia Construc?ii Capitale a Prim?riei mun. Chi?in?u; Obiectul achizi?iei: ,, Re?ele de apeduct ?i canalizare exterioare magistrale a cartierului de case particulare în microraionul 8A "Bude?ti-2" mun. Chi?in?u""
Vezi în : româna     // 35.5 Kb   Acces?ri: 223
04.07.2012 LP nr. 1386/12, privind achizi?ionarea serviciilor de repara?ie a ascensoarelor
Direc?ia general? locativ-comunal? ?i amenajare a CMC anun?? despre desf??urarea licita?iei privind achizi?ionarea lucr?rilor de repara?ie asistemului antiincendiar ?i de evacuare a gazelor la blocul locativ din str. N. Testemi?eanu 29/2 „Romani?a”.
Vezi în : româna     // 23.5 Kb   Acces?ri: 208
04.07.2012 COP nr. 3016-OP/12, privind achizi?ionarea lucr?rilor de iluminare a locurilor de uz comun
Direc?ia general? locativ-comunal? ?i amenajare a CMC anun?? despre desf??urarea concursului prin cererea ofertelor de pre?uri privind achizi?ionarea lucr?rilor de iluminare a locurilor de uz comun
Vezi în : româna     // 23.5 Kb   Acces?ri: 206
04.07.2012 LP nr. 1391/12, privind achizi?ionarea serviciilor de implimentare a sistemului de monitorizare ?i dispecerizare a transportului
Vezi în : româna     // 23.5 Kb   Acces?ri: 154
28.07.2011 Licita?ie public?, DETS Buiucani
Achizi?ionarea produselor alimentare
    Acces?ri: 1609
27.07.2011 Concurs prin cererea ofertei de pre?, DETS Buiucani
Lucr?ri de schimbare a geamurilor la liceul teoretic “Onisifor Ghibu”, str. N.Costin,61/6
    Acces?ri: 1540
27.07.2011 Licita?ie public?, Î.M. Direc?ia Construc?ii Capitale
Reabilitarea re?elelor de apeduct din com. Stauceni, str. Industrial?, str. Constructorilor, str. Gratie?ti
    Acces?ri: 1152
19.07.2011 Concurs prin cererea ofertei de pre?, DMPDC
Direc?ia municipal? pentru protec?ia drepturilor copilului anun?? concurs pentru achizi?ionarea produselor alimentare pentru urm?toarele 6 luni ale anului 2011(iulie-decembrie 2011), în scopul aliment?rii copiilor afla?i în Centrele de plasament.
    Acces?ri: 1642
12.07.2011 Concurs pentru achizi?ionarea lucr?rilor prin metoda cererii ofertelor de pre?uri
Obiectul achizi?iei-lucr?ri de schimbare a geamurilor.
Vezi în : româna     // 562.34 Kb   Acces?ri: 388
Pagina:
1 2 Urmatoarea
Prima » Informa?ii publice » Licita?ii ?i achizi?ii curente
Centrul de informare ?i documentare:
Tel:+ 373 22 20 17 07, + 373 22 20 17 26
Fax +373 22 22 31 45
E-mail: drp@pmc.md

Telefonul de încredere anticoruptie
(022) 22-32-53
Actualizat: 25.11.2015
Vizitatori: 4443929
  PrimaPrima  ContactContact  HartaHarta
 Creat de Trimaran
 
     

Spre