• Prima   /  Informaţii publice   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Licitaţie publică Nr. 17/00858
  20.03.2017   92 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18Telefon/fax 022-20-46-69Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ponomarenco OlegObiectul achiziţiei Servicii de întreţinere şi reparaţie a sistemului electronic de dirijare a circulaţiei rutiere (semafoare) din mun.Chişinău, pentru anul 2017.Cod CPV 50232200-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. S. Lazo,18, bir.18,14Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primaria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83, sala de ședințe Limba în care va fi întocmită documentaţia standard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00
  Licitaţie publică Nr. 17/00855
  20.03.2017   82 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18Telefon/fax 022-20-46-69Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ponomarenco OlegObiectul achiziţiei Servicii de întreţinere şi reparaţie a iluminatului public, inclusiv suburbii din mun. Chişinău pe anul 2017.Cod CPV 50232100-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. S.Lazo,18, bir. 18, 14Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83, sala de ședințeTermenul de depunere a ofertelor 19.04.2017 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.04.2017 10:00
  În atenția agenților economici: a fost modificat caietul de sarcini cu referire la desfășurarea procedurii de achiziție nr. 17/00725, privind achiziționarea consumabilelor.
  17.03.2017   98 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția administrativă, informează, că a fost modificat caietul de sarcini cu referire la desfășurarea procedurii de achiziție nr. 17/00725, privind achiziționarea consumabilelor.Totodată, vă aducem la cunoștință că data desfășurării COP nr. 17/00725 va fi 23.03.2017, ora 14.00.Date de contact: tel. 022 201539, email: da@pmc.md.
  Invitație de participare nr. 12 din 14.03.2017
  14.03.2017   107 Accesări  

  Contractant şi Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chișinău" (ACC)Denumire concurs: Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deținătorilor de autovehiculeInvitație de participare nr. 12 din 14.03.2017 Anexă 
  Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00725 din 20 martie 2017, cu privire la achiziționarea consumabilelor pentru necesitățile Primăriei municipiului Chișinău
  10.03.2017   142 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Luând în considerație experiența și competența Dvs. în domeniul dat, solicităm participarea la concurs care va avea loc la data de 20.03.2017, ora 10:00, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, biroul 26.Caietul de sarcini îl puteți primi în biroul 26, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.Telefon de contact:022 20-15-38, email: da@pmc.md.
  Licitaţia internaţională privind reabilitarea reţelelor de canalizare
  09.03.2017   117 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Pe data de 2 martie curent, pe site-ul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a fost publicată invitaţia pentru participare la Licitaţia internaţională privind reabilitarea reţelelor de canalizare, pachetul 2.Astfel, timp de 60 de zile, companiile interesate pot depune ofertele pentru participare la licitaţie, termenul limită stabilit fiind 16 mai 2017, ora 11.00 (sediul S.A. “Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara 38).Această licitaţie prevede atribuirea contractelor de achiziţie pentru reabilitarea rețelelor de canalizare în zonă urbană și branşamente existente (deversoare) în partea centrală a municipiului Chișinău, în general, conducte cu diametrul între 110 mm - 500 mm, cu o lungime totală estimată de aproximativ 7 km.
  Concursuri prin cererea ofertelor de prețuri
  24.02.2017   200 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția educație, tineret și sport, sectorul Buiucani anunță despre organizarea la data de 9 martie 2017 a 5 proceduri de aciziție - concursuri prin cererea ofertelor de preț:1. COP 17/00171 - Lucrări de reparație a utilajului tehnologic și frigorific, pentru instituțiile de învățământ subordonate DETS sect. Buiucani; 2. COP 17/00174 - Lucrări de avariere la instalațiile electrice pentru instituțiile de învățământ subordonate DETS sect. Buiucani; 3. COP 17/00177 - Servicii hidropneumatice, cu reparația defectelor apărute în instituțiile de învățământ subordonate DETS sect. Buiucani;4. COP 17/00178 - Măsuri laboratorice la instalațiile electrice Faza-0 și lichidarea defectelor depistate în urma măsurărilor;5. COP 17/00180 - Lucrări de avariere a sistemelor de încălzire, apeduct, canalizare în instituțiile de învățământ subordonate DETS sect. Buiucani.
  Licitaţie publică nr. 17/00525 - Direcția generală transport public și căi de comunicație achiziționează prin licitație servicii de întreţinere a infrastructurii căilor de comunicaţii din mun. Chişinău pentru anul 2017 (4 Loturi).
  21.02.2017   211 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18Telefon/fax 022-20-46-69Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ponomarenco OlegObiectul achiziţiei Servicii de întreţinere a infrastructurii căilor de comunicaţii din mun. Chişinău pentru anul 2017 (4 Loturi).Cod CPV 50800000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. S.Lazo,18Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 83, sala nr.13Termenul de depunere a ofertelor - 06.04.2017 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică - 06.04.2017 10:00
  Licitaţie publică nr. 17/00468 - Direcția transport public și căi de comunicație anunță despre achiziționarea prin licitație a serviciilor de proiectare la construcţia intersecţiei cu sens giratoriu str. Studenţiolr – str. Socoleni – str. Calea Orheiului (repetat).
  21.02.2017   206 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18Telefon/fax 022-20-46-69Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ponomarenco OlegObiectul achiziţiei: Servicii de proiectare la construcţia intersecţiei cu sens giratoriu str. Studenţiolr – str. Socoleni – str. Calea Orheiului (repetat).Cod CPV 71220000-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini-mun. Chișinău, str. S.Lazo,18Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică-mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83, sala nr. 13Termenul de depunere a ofertelor-03.03.2017, 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică-03.03.2017, 10:00
  DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIE anunță despre Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/00489, obiectul achiziției - produse petroliere (benzină A-95)
  21.02.2017   178 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/00489Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18Telefon/fax 022-20-46-69Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie-Ponomarenco OlegObiectul achiziţiei - Produse petroliere (Benzina A-95)Cod CPV 09132000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini-mun. Chișinău, str. S.Lazo,18, bir.18,14Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică-mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83, bir. 13
  Licitație Publică nr. 17/00511 din 17.02.2017, cu privire la achiziționarea de generatoare conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice municipale"
  20.02.2017   218 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea autorităţii contractante: Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal ChişinăuAdresa: str. Bucureşti, 35, mun. ChişinăuTel.: 022274055 , Fax: 022228084 , E-mail: directia_sanatate@mail.mdNumele şi funcţia persoanei responsabile: BUNDUCHI IULIA, specialist principal
  Licitaţie publică nr. 17/00510 din 17.02.2017, cu privire la achiziționarea de autourisme conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice municipale
  20.02.2017   223 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea autorităţii contractante: Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal ChişinăuAdresa: str. Bucureşti, 35, mun. ChişinăuTel.: 022274055 , Fax: 022228084 , E-mail: directia_sanatate@mail.mdNumele şi funcţia persoanei responsabile: BUNDUCHI IULIA, specialist principal
  Licitație Publică nr. 17/00505 din 17.02.2017 - privind achiziționarea produselor lactate pentru copiii primului an de viată, conform necesităţilor IMSP AMT, din subordinea Direcţiei sănătăţii a CMC”
  20.02.2017   151 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea autorităţii contractante: Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal ChişinăuAdresa: str. Bucureşti, 35, mun. ChişinăuTel.: 022274055 , Fax: 022228084 , E-mail: directia_sanatate@mail.mdNumele şi funcţia persoanei responsabile: BUNDUCHI IULIA, specialist principal
  Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00502 din 27.02.2017, cu privire la achiziționarea produselor petroliere pentru necesitățile Primăriei municipiului Chișinău
  17.02.2017   144 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Luând în considerație experiența și competența Dvs. în domeniul dat, solicităm participarea la concurs care va avea loc la data de 27.02.2017, ora 14:00, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, biroul 26.Caietul de sarcini îl puteți primi în biroul 26, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.Telefon de contact'.022 20-15-38, email: da@pmc.md.
  Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00509 din 28.02.2017, cu privire la achiziționarea florilor pentru necesitățile Primăriei municipiului Chișinău
  17.02.2017   138 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Luând în considerație experiența și competența Dvs. în domeniul dat, solicităm participarea la concurs care va avea loc la data de 28.02.2017, ora 10.00, pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, biroul 26.Caietul de sarcini îl puteți primi în biroul 26, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.Telefon de contact: 022 20-15-38, email: da@pmc.md.
  LICITATIE PUBLICĂ nr. 17/00280 din 23.02.2017 privind achiziționarea de servicii alimentare an. 2017 pentru școli, grădinițe și grupe pregătitoare
  13.02.2017   155 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă: Direcția generală educație tineret și sport. Adresa: str. Mit. Dosoftei, 99. Tel/fax: (022) 23-34-45.
  Concurs prin cererea ofertelor de preţuri privind achiziția de materiale, piese de schimb pentru necesitățile Î.M. Regia “EXDRUPO” pe anul 2017
  09.02.2017   266 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Ofertele se prezintă în plic (cu prescripţia „Pentru participare la concurs”) până la data de 27.02.2017, ora 11.00, pe adresa: Î.M. Regia „Exdrupo”, MD-2023, str. Varniţa, 22, (Anticamera). Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 27 februarie 2017, ora 13.00 în sala Nr.13 din incinta Primăriei municipiului Chişinău. Informaţii suplimentare la telefoanele: 022-471674; 022-47-32-57, www.exdrupo.md
  Licitaţie privind achiziţionarea antivirusului
  09.02.2017   133 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă: S.A. „Арă-Canal Chişinău" Adresa: str.Albișoara, 38. Persoana responsabilă: Olaru Vasile; Tel/fax: 0(22) 256 - 710, 0-22-256-797, sap@acc.mdData limită de depunere a ofertelor: 21.02.2017, ora 10.00
  1 2 3 4 5 6 »»