• Prima   /  Informaţii publice   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Invitaţie de participare nr. 39 din 21.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - anunță concurs pentru achizționarea becurilor și lămpilor de iluminat
  21.06.2017   26 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri. Obiectul achiziţiilor: Becuri şi lămpi pentru sistemele de iluminat în încăperile deproducţie. Termenul limită de prezentare a ofertelor: 11.07.2017, ora 10.00. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.4.2 Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise. Informaţii suplimentare - Referitor la obiectul contractului: Victor Mereuţa, şef Serviciul electroenergetic, tel:(022) 256-747; - Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md.
  Invitaţie de participare nr. 38 din 21.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - anunță concurs pentru achizționarea corpurilor de iluminat
  21.06.2017   27 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri. Obiectul achiziţiilor: Corpuri de iluminat interioare cu surse fluorescente, LED-uripentru iluminarea artificială a încăperilor de producţie, corpuri de iluminat stradale, conform loturilor. Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 11.07.2017,ora 10.00. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă. Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.Informaţii suplimentare - Referitor la obiectul contractului: Victor Mereuţa, şef Serviciul electroenergetic,tel: (022) 256-747; - Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  Invitaţie de participare nr. 37 din 21.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - anunță concurs pentru achizționarea de cabluri şi fire electrice
  21.06.2017   25 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri. Obiectul achiziţiilor: Echipamente electrice (Cabluri electrice, fire, manşoane la cabluri) conform loturilor. Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 04.07.2017,ora 10.00. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă. Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.Informaţii suplimentare - Referitor la obiectul contractului: Victor Mereuţa, şef Serviciul electroenergetic, tel: (022)256-747. Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  Invitaţie de participare nr. 36 din 21.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - anunță concurs pentru achizționarea întrerupătoarelor automate
  21.06.2017   22 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri. Obiectul achiziţiilor: Întrerupătoare automate pentru protecţia instalaţiilor electrice de curent alternativ cu tensiuni nominale până la 400V şi curent până la 1600A, conform loturilor. Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 04.07.2017,ora 10.00. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă. Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.Informaţii suplimentare - Referitor la obiectul contractului: Victor Mereuţa, şef Serviciul electroenergetic, tel: (022)256-747. Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  Invitaţie de participare nr. 35 din 21.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - anunță concurs pentru achiziţionarea sigililor pentru instalaţiile de contorizare
  21.06.2017   19 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri. Obiectul achiziţiei: Sigilii pentru sigilarea instalaţiilor de contorizare şi a armaturiide închidere la consumatori S.A. „Apă – Canal Chişinău”. Termen limită pentru depunerea ofertelor: pînă la 04.07.2017, ora 10.00. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.Informaţii suplimentare - Referitor la obiectul contractului: Constantin Doneț, tel. (022) 256-875. - Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel. (022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri fără publicare - achiziționare Servicii de Pază fizică pentru obiectul Liceul Teoretic Seral nr. 2
  20.06.2017   11 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea ofertelor: până la data de 04.07.2017, ora 09.15 - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica;Deschiderea ofertelor: 04.07.2017, ora 10.00, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sala albastră
  Invitaţie de participare nr. 34 din 15.06.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii suport tehnic pentru baza de date ORACLE
  15.06.2017   3 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie servicii.Obiectul achiziţiei: Achiziţia suportului tehnic pentru baza de date ORACLE; Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 27.06.2017, ora 10.00.Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38,mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de cătreComisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilorprin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi aiofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberatăcorespunzător de către ofertant. Informaţii suplimentare- Referitor la obiectul contractului: Olaru Vasile, tel.(022) 256-710, Papucciu Petru,tel.(022) 256-771.- Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel:(022) 256-797, e-mail: sap@acc.md
  S.A. ”Apă-Canal Chișinău” anunță licitație deschisă pentru Achiziţia materialelor pentru reparaţia acoperişurilor moi a obiectivelor S.A. ”Apă-Canal Chişinău”
  09.06.2017   11 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul procedurii: licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, or.Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de cătreComisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilorprin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi aiofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberatăcorespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.Termen-limită pentru depunerea ofertelor: până la 27.06.2017, ora 10.00.
  Î. M. „Parcul Urban de Autobuze” anunță licitaţie publică pentru achiziţionarea produselor petroliere
  09.06.2017   13 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Cod CPV: 09134200-9, 09132000-3, 24321111-1 Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:a) Denumirea autorităţii contractante: Î. M. „Parcul Urban de Autobuze”b) Adresa: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 51c) Tel: 069497414d) Fax: 022-55-60-30e) E-mail: petreasecrieru@rambler.ru
  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri fără publicare (repetat)
  05.06.2017   15 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achiziției: Servicii de proiectare a lucrărilor de reparații pentru instituții de învățământ subordonate DETS Botanica pentru anul 2017.Teremen de depunere a ofertelor: 19.06.2017, ora 09.15., Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica, bd. Traian, 21/2, et. 2, bir. 23.Deschiderea ofertelor: ora 10.00, Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
  ANUNȚ/INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri fără publicare - Servicii de proiectare a lucrărilor de reparații pentru instituții de învățământ subordonate DETS Botanica pentru anul 2017
  02.06.2017   23 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achiziției: Servicii de proiectare a lucrărilor de reparații pentru instituții de învățământ subordonate DETS Botanica pentru anul 20175. Cod CPV: 71220000-6
  ANUNȚ REPETAT - Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de produse alimentare pentru necesitatea instituțiilor de educație timpurie și școli-grădinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017
  25.05.2017   12 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primirea ofertelor: până la data de 05.06.2017, ora 09.15, sediul DETS Botanica, Chișinău, bd. Traian 21/2 , bir. 23, et. 2.Deschiderea ofertelor: 05.06.2017, ora 10.00, sediul Primăriei municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sala albastră
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs prin cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea de clorură de var, dezinfectanți și prafuri de curățat pentru necesitatea taberei ”Poienița Veselă”, taberei ”Alunelul” și instituțiile de educație aflate în subordinea DETS sectorul Botanica
  24.05.2017   14 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achizifiei: Clorură de var, dezinfectanți și prafuri de curățat pentru necesitatea taberei ”Poienița Veselă”, taberei "Alunelul" și instituțiile de educație aflate în subordinea DETS sectorul Botanica.Cod CPV: 24000000-4Denumirea autorității contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanica Adresa: Bd. Traian 21/2 Tel: 022-77-67-11; Fax: 022-76-54-21;E-mail : inna-fru nza@mail'ru; Numele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunza, jurisconsult; Prezentarea ofertelor: Până pe 05.06.2017, ora 09.15. - la Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2. Deschiderea ofertelor: 05.06.2017, ora 11.30., Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Sala albastră.
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea utilajului tehnologic conform necesității taberelor ”Poienița Veselă” și ”Alunelul”, subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica.
  23.05.2017   10 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Cod CPV: 39710000-2Denumirea autorității contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Botanicab) Adresa: Bd. Traian 21/2c) Tel: 022-77-67-11d) Fax: 022-76-54-21e) E-mail : inna-fru nza@mail'ruNumele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunza, jurisconsultPrezentarea ofertelor: Până pe 05.06.2017, ora 09.15. - la Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2. Deschiderea ofertelor: 05.06.2017, ora 12.00, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Sala albastră
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de paturi pentru copii
  23.05.2017   18 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Cod CPV: 39143116-2Tip proceduri achiziție: Cerere a ofertelor de prefuri Obiectul achizifiei: Paturi pentru copiiDenumirea autoritățli contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica Adresa: Bd. Traian 21/2c) Tel: 022-77-67-lld) Fax: 022-76-54-21e) E-mail: inna-frunza@mail.ruNumele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunza, jurisconsultPrezentarea ofertelor:- pe adresa: Directia Educatie, Tineret si Sport al sectorului Botanica,Bd. Traian 2112, et. 2 bir.23, pfrnil la ora 09:15Deschiderea ofertelor:- la: ora 13:00- pe: 05.06.2017- pe adresa: Primăria mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare 83, sala albastră
  Invitaţie de participare nr. 32 din 20.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - achiziţionează ţevi din polivinilclorid pentru canalizare gravitaţională (PVC).
  20.05.2017   10 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiilor: Achiziţionare ţevi din polivinilclorid pentru canalizare gravitaţională (PVC), cu manşon, din PVC rigid, Tip Compact, SR EN 1401, pentru uz extern, în set cu manjete pentru conectare, lungime – 6000 mm/buc, conform tabelului:Termenul limită de prezentare a ofertelor: până la 06.06.2017, ora 10.00.Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38, mun. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de fructe (mere, banane) pentru necesitățile instituțiilor de educație timpurie și școli-grăinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.06.2017-30.06.2017 .
  20.05.2017   9 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI nr. 17/01579 din 19.05.2017 Obiectul achiziției: fructe (mere, banane) pentru necesitățile instituțiilor de educație timpurie și școli-grăinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.06.2017-30.06.2017 .Denumirea autorității contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica Adresa: bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2. c) Tel: 0(22) 77-67-11 d) Fax: 0(22)76-54-21 e) E-mail : inna-frunza@mail.ru; Numele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunză, jurisconsult Prezentarea ofertelor: Până pe 31.05.2017, ora 09.15. - la Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, bir. 23,et. 2. Deschiderea ofertelor: 31.05.2017, ora 10.00, Primăria municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Sala albastră
  1 2 3 4 5 6 »»