• Prima   /  Informaţii publice   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Licitaţie publică Nr. 17/01084 - DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIE anunță licitație pentru Reabilitarea utilităţilor (pachet II), str. 31 August 1989, or.Chişinău (obiect 3072), str. Tighina or.Chişinău (obiect 3074), str. Alexandru cel Bun or.Chişinău (obiect 3070).
  18.04.2017   84 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18Telefon/fax 022-20-46-69Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ponomarenco OlegObiectul achiziţiei Reabilitarea utilităţilor (pachet II), str. 31 August 1989, or.Chişinău (obiect 3072), str. Tighina or.Chişinău (obiect 3074), str. Alexandru cel Bun or.Chişinău (obiect 3070).Cod CPV 45222000-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. S.Lazo,18, bir.18,14Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primaria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,83, sala de ședințeLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 1007601009657Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 1007601009657Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial MD43TRPCDV518410A007Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 1007601009657Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial MD43TRPCDV518410A007Termenul de depunere a ofertelor 05.05.2017 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.05.2017 10:00
  Invitaţie de participare Nr. 21 din 14.04.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru chiziţionare compersor de aer
  14.04.2017   112 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chişinău”Denumire concurs: Achiziţionarea compersorului de aerTermenul limită de prezentare a ofertelor: până la 25.04.2017, ora 10.00.Informaţii suplimentare Referitor la obiectul contractului: Tudor Castraveţ, şef Serviciul staţiilor depompare, tel:(022) 411 -803; Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  Invitaţie de participare Nr. 18 din 31.03.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs privind achiziţionarea contoarelor de apă cu sistem de citire a datelor de la distanţa de tip ultrasonic, de branşament și pentru apartamentele din blocurile locative (termen-limită extins pînă la 25.04.2017, ora 10.00)
  13.04.2017   93 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Invitaţie de participareNr. 18 din 31.03.201 7Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chişinău”Denumire concurs: Achiziţionarea contoarelor de apă cu sistem de citire a datelor de ladistanţa de tip ultrasonic, de branşament și pentru apartamentele dinblocurile locative.Termen-limită de prezentare a ofertelor: până la 25.04.2017, ora 10:00.
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica achiziționează dezinfectanți și prafuri de curățat pentru necestatea instituțiilor de învățământ preșcolare și preuniversitare aflate în subordinea DETS sectorul Botanica - COP 17/01012
  07.04.2017   123 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Cod CPV: 24000000-4 Autoritatea contractantă: Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica; Adresa: Bd. Traian, 21/2, bir. 23, et.2; tel. 022 77-67-11; fax: 022 76-54-21; e-mail: inna-frunza@mail.ru; Numele și funcția persoanei responsabile: Inna Frunză - juristconsult. Termen de prezentare a ofertelor: 18.04.2017, ora 09.15, pe adresa: Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica.Deschiderea ofertelor va avea loc la 18.04.2017, ora 10.00, la Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Sala albastră.
  Licitație publică nr. 17/00986 - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Rîșcani achiziționează produse alimentare a. 2017 pentru 3 luni și 6 luni
  31.03.2017   126 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor Licitaţie publică Nr. 17/00986 Autoritatea contractantă DETS RÎŞCANI Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Kiev 5 A Obiectul achiziţiei Produse alimentare a.2017 pentru 3 luni şi 6 luni Cod CPV 15800000-6 Termenul de depunere a ofertelor 20.04.2017 10:00 Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.04.2017 10:00
  Invitaţie de participare Nr. 16 din 29.03.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” achiziţionează produse imprimate tipografic
  29.03.2017   80 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiei: Produse imprimate tipografic, conform tabelului:Termen limită pentru depunerea ofertelor: până la 18.04.2017, ora 10.00.
  Invitaţie de participare Nr. 14 din 29.03.2017 - SA ”Apă-Canal Chișinău” - Achiziţionarea electrozilor și sîrmei pentru sudarea metalelor
  29.03.2017   80 Accesări  
  Descarcă : româna  

  SA ”Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționarea de electrozi şi sîrmă pentru sudarea metalelor la efectuarea lucrărilor în teren.Termenul - limită de prezentare a ofertelor: până la 11.04.2017, ora 10.00.
  CPV: 34900000-6 Î.M. ”Regia Transport Electric anunță despre organizarea licitației publice pentru achiziționarea pieselor de schimb pentru troleibuze
  29.03.2017   109 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru troleibuze.tel. 022 204-129, 022 75-26-63; e-mail: rtechisinau@gmail.com; Persoană de contact: Postică Andrei - șef al secției juridice;Termenul de depunere/deschidere a ofertelor până la data de 14.04.2017, ora 10.00, în incinta Primăriei mun. Chișinău, MD-2012, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sala 13.
  Licitaţie publică Nr. 17/00858
  20.03.2017   138 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18Telefon/fax 022-20-46-69Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ponomarenco OlegObiectul achiziţiei Servicii de întreţinere şi reparaţie a sistemului electronic de dirijare a circulaţiei rutiere (semafoare) din mun.Chişinău, pentru anul 2017.Cod CPV 50232200-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. S. Lazo,18, bir.18,14Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primaria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83, sala de ședințe Limba în care va fi întocmită documentaţia standard/caietul de sarcini De statTermenul de depunere a ofertelor 21.04.2017 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 21.04.2017 10:00
  Licitaţie publică Nr. 17/00855
  20.03.2017   128 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Autoritatea contractantă DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ŞI CĂI DE COMUNICAŢIEAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lazo S. 18Telefon/fax 022-20-46-69Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Ponomarenco OlegObiectul achiziţiei Servicii de întreţinere şi reparaţie a iluminatului public, inclusiv suburbii din mun. Chişinău pe anul 2017.Cod CPV 50232100-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chișinău, str. S.Lazo,18, bir. 18, 14Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83, sala de ședințeTermenul de depunere a ofertelor 19.04.2017 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 19.04.2017 10:00
  În atenția agenților economici: a fost modificat caietul de sarcini cu referire la desfășurarea procedurii de achiziție nr. 17/00725, privind achiziționarea consumabilelor.
  17.03.2017   145 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția administrativă, informează, că a fost modificat caietul de sarcini cu referire la desfășurarea procedurii de achiziție nr. 17/00725, privind achiziționarea consumabilelor.Totodată, vă aducem la cunoștință că data desfășurării COP nr. 17/00725 va fi 23.03.2017, ora 14.00.Date de contact: tel. 022 201539, email: da@pmc.md.
  1 2 3 4 5 6 »»