• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Decizii CMC

  Decizii CMC

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Decizia 14/12
  22.12.2009  
  Descarcă : româna  

  Despre modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din 04.05.2005 "Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială"
  Decizia 14/11
  22.12.2009  
  Descarcă : româna  

  Despre operarea unor modificari in decizia Consiliului municipal Chisinau nr. 15/15 din 25.09.2008 "Despre Regulamentul privind mecanismul de acordare a ajutoarelor sociale la achitarea serviciilor comunale si pentru consumul de gaze naturale, lemne si carbune folosite pentru incalzire"
  Decizia 14/9
  22.12.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la dizolvarea aparatului presedintelui Consiliului municipal Chisinau
  Decizia 12/4
  27.11.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la mersul executării bugetului municipal Chişinău pe primele 9 luni ale anului 2009
  Decizia 12/10
  27.11.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la depistarea contravenţiilor în transportul public
  Decizia 9/1 Anexă
  30.09.2009  
  Descarcă : româna  

  Regulamentul privind modalitatea de acordare a compensaţiilor pentru călătoria în transportul urban a persoanelor socialmente vulnerabile, în raza municipiului Chişinău
  Decizia 9/1
  30.09.2009  
  Descarcă : româna  

  Despre aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a compensaţiilor nominative pentru călătoria în transportul urban a persoanelor socialmente vulnerabile, în raza municipiului Chişinău
  Decizia 8/3
  15.09.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la modificarea componenţei numerice şi nominale a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale fondului de rezervă al mun. Chişinău
  Decizia 8/11
  15.09.2009  
  Descarcă : româna  

  Decizia 8/11 din 15.09.09 Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, furnizate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”
  Decizia CMC 8/5
  15.09.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la aprobarea contractului privind proiectarea şi construirea uzinei de termovalorificare a deşeurilor
  Decizia nr. 8/12
  15.09.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la aprobarea componenţei nominale a comisiilor administrative de pe lângă preturile de sector
  Decizia 8/8
  15.09.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la stabilirea tarifelor pentru călătoria în transportul public în raza municipiului Chişinău
  Decizia 8/2
  15.09.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la componenţa nominală a comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate
  Decizia nr. 8/7
  15.09.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la anularea unor decizii ale Consiliului mun. Chişinău
  Decizia 8/10
  15.09.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la aprobarea tarifului la energia termică livrată de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”
  Decizia 7/16
  07.07.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale Direcţiei generale asistenţă socială a CMC
  Decizia 7/12
  07.07.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la operarea unor modificări în decizia CMC nr. 12/15 din 15.07.2008
  Decizia 7/6
  02.07.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun pe teritoriul municipiului Chişinău
  Decizia 7/5
  02.07.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a dreptului de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice
  Decizia 7/4
  30.06.2009  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la aprobarea Programului de lucrări la reparaţia capitală a fondului locativ pe anul 2009
  1 2 »»