• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Decizii CMC

  Decizii CMC

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Decizia 22/3
  23.12.2008  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la rezultatele execuţiei bugetului municipal Chişinău pe 9 luni ale anului 2008
  Decizia 17/7 Anexa 1
  28.10.2008  
  Descarcă : româna  

  Mărimea ajutoarelor sociale pentru achitarea serviciilor comunale, acordate unor categorii de consumatori ai municipiului Chişinău
  Decizia 17/7 Anexa nr. 2
  28.10.2008  
  Descarcă : româna  

  REGULAMENTUL privind mecanismul de acordare a ajutoarelor sociale păturilor social-vulnerabile din municipiul Chişinău la achitarea serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire
  Decizia 17/7
  28.10.2008  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la operarea unor modificăriîn decizia Consiliului municipal Chişinău nr.15/15 din 25.09.08 „ Despre Regulamentul privind mecanismul de acordare a ajutoarelor sociale păturilor social-vulnerabile din municipiul Chişinău la achitarea serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbunefolosite pentru încălzire ”
  Decizia 15/15
  25.09.2008  
  Descarcă : româna  

  REGULAMENTUL privind mecanismul de acordare a ajutoarelor sociale păturilor socialmente-vulnerabile a consumatorilor municipiului Chişinău la achitarea serviciilor comunale
  Decizia 8/3
  15.05.2008  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la rectificarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2008 din contul soldurilor de mijloace băneşti constituite în urma executării bugetului municipal Chişinău în anul 2007
  Decizia 8/2
  15.05.2008  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la rectificarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2008 din contul soldurilor de mijloace băneşti constituite în urma executării bugetului municipal Chişinău în anul 2007
  Decizia Cu privire la organizarea întremării şi odihnei elevilor în vara anului 2008
  00.05.2008  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la organizarea întremării şi odihnei elevilor în vara anului 2008
  Decizia 6/1
  14.04.2008  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la aprobarea tarifului pentru energia termică livrată de S.A. "Termocom"
  Decizia 5/4
  25.03.2008  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Chişinău
  Anexă la Decizia nr. 1/4
  22.01.2008  
  Descarcă : româna  

  REGULAMENTUL cu privire la asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Chişinău
  Decizia 1/4
  22.01.2008  
  Descarcă : româna  

  Cu privire la asigurarea transparenţei şi intensificarea participării cetăţenilor la procesul decizional în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Chişinău