Număr autorizatie: 383
Data emiterii: 22.07.2010
Beneficiar: AGO-DACIA
Denumire obiectiv: construire a blocului de locuit cu obiective de menire social-culturală şi parcare auto subterană al complexului locativ (poza 2 conform planului general)
Destinatie: Bloc locativ
Sector: Centru
Adresa: Pietrarilor, , Chișinău